İnşaat Mühendisi Nedir, Görevleri ve Güncel Maaşları 2024

İnşaat Mühendisi Nedir?

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu dal, barajlardan gökdelenlere, köprülerden yollara, havaalanlarından tüneller kadar geniş bir yelpazede çeşitli yapıların tasarlanmasını, inşa edilmesini ve işletilmesini kapsar.

İnşaat mühendisleri

 • Yapıların sağlam ve güvenli olmasını sağlar.
 • Yapıların estetik açıdan güzel ve işlevsel olmasını sağlar.
 • Yapıların bütçeye uygun ve zamanında tamamlanmasını sağlar.
 • Çevresel etkiyi en aza indirir.

İnşaat mühendisliği, aşağıdaki alt dallara ayrılır

 • Yapı Mühendisliği: Temel mühendisliği, betonarme yapılar, çelik yapılar, ahşap yapılar, prefabrik yapılar, duvar mühendisliği, inşaat malzemeleri gibi konuları kapsar.
 • Geoteknik Mühendisliği: Zemin mekaniği, kaya mekaniği, temel kazıları, yeraltı suyu mühendisliği, deprem mühendisliği gibi konuları kapsar.
 • Ulaştırma Mühendisliği: Yol mühendisliği, demiryolu mühendisliği, havaalanı mühendisliği, liman mühendisliği, ulaşım planlama ve trafik mühendisliği gibi konuları kapsar.
 • Hidrolik Mühendisliği: Su kaynakları mühendisliği, sulama mühendisliği, kanal mühendisliği, baraj mühendisliği, hidroloji gibi konuları kapsar.
 • Çevre Mühendisliği: Atık su mühendisliği, katı atık mühendisliği, hava kirliliği mühendisliği, su kirliliği mühendisliği, çevresel etki değerlendirmesi gibi konuları kapsar.
 • Yapı Yönetimi: Proje yönetimi, şantiye yönetimi, sözleşme yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi gibi konuları kapsar.

İnşaat mühendisliği eğitimi

İnşaat mühendisliği eğitimi, 4 yıllık lisans programıdır. Bu programda öğrenciler, matematik, fizik, kimya, statik, dinamik, malzeme bilimi, yapı tasarımı, inşaat teknikleri, jeoloji, hidroloji gibi dersler alırlar. Mezunlar, “İnşaat Mühendisi” unvanı alırlar.

İnşaat Mühendislerinin Görevleri Nelerdir?

İnşaat mühendisleri, yapıların planlanmasından, projelendirilmesinden, yapımından ve denetlenmesinden sorumlu olan teknik uzmanlardır. Bu karmaşık süreç boyunca, mühendisler birçok farklı görevi yerine getirirler.

İnşaat mühendislerinin temel görevleri şunlardır:

Planlama ve Tasarım

 • Müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini analiz eder.
 • Yapının işlevine ve kullanım amacına uygun tasarımlar hazırlar.
 • Statik, dinamik, malzeme bilimi ve diğer mühendislik disiplinlerini kullanarak yapısal hesaplamalar yapar.
 • Binaların estetik açıdan güzel ve işlevsel olmasını sağlar.
 • Yapıların bütçeye uygun ve zamanında tamamlanmasını sağlar.
 • Çevresel etkiyi en aza indirir.
 • Yasalara ve yönetmeliklere uygun tasarımlar hazırlar.

Projelendirme ve Uygulama

 • Yapıların detaylı teknik çizimlerini ve planlarını hazırlar.
 • Malzeme seçimi ve tedariğini yapar.
 • Şantiye kurulumunu ve organizasyonunu yönetir.
 • İnşaat faaliyetlerini denetler ve koordine eder.
 • Kalite kontrol testlerini ve deneylerini yapar.
 • İşçi ve teknisyen ekibini yönetir.
 • Bütçe ve zaman çizelgesini takip eder.
 • Riskleri ve tehlikeleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

Denetleme ve Raporlama

 • Yapının tamamlanmasından sonra testler ve denetimler yapar.
 • Yapının sağlamlık ve güvenliğini kontrol eder.
 • Yapının kullanım kılavuzunu ve işletme talimatlarını hazırlar.
 • Yapım aşamaları ve maliyetler hakkında raporlar hazırlar.
 • Gerekli izinleri ve ruhsatları alır.

Bunlara ek olarak inşaat mühendisleri

 • Teknik şartnameler ve sözleşmeler hazırlar.
 • Projelerde değişiklik yapılması gerektiğinde gerekli analizleri yapar.
 • Müşteriler ve diğer paydaşlarla iletişim kurar.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılır.
 • Mesleki gelişmeyi takip eder ve yeni teknolojileri öğrenir.

İnşaat Mühendisleri Güncel Maaşları (2024 Nisan)

İnşaat mühendislerinin maaşları, deneyim, uzmanlık alanı, eğitim seviyesi, çalışılan firma ve lokasyon gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir.

 • Yeni mezun bir inşaat mühendisi ortalama 17.500-26.000 TL arasında maaş alır.
 • 2-3 yıllık deneyime sahip bir inşaat mühendisi ortalama 26.000-39.000 TL arasında maaş alır.
 • 5-10 yıllık deneyime sahip bir inşaat mühendisi ortalama 39.000-62.000 TL arasında maaş alır.
 • 10 yılı aşkın deneyime sahip bir inşaat mühendisi 62.000 TL’den fazla maaş alabilir.

Bazı popüler inşaat mühendisliği uzmanlık alanlarında ortalama maaşlar şu şekildedir

 • Yapı Mühendisi: 50.500 TL
 • Geoteknik Mühendisi: 48.000 TL
 • Ulaştırma Mühendisi: 46.500 TL
 • Hidrolik Mühendisi: 45.000 TL
 • Çevre Mühendisi: 42.500 TL

Ayrıca, inşaat mühendisleri ek ödenekler de alabilmektedirler. Bu ödenekler, fazla mesai, yıpranma payı, yemek parası, yol parası gibi kalemleri içerebilir.

Kamuda Çalışan İnşaat Mühendisi Maaşı? (2024)

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla ortalama kamuda çalışan inşaat mühendisi maaşı 54.420,26 TL

İnşaat Mühendisliği Son 4 Yılın Taban Puanları Ve Başarı Sıralamasını da web sitemizden inceleyebilirsiniz. 

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap