Tarihin Alt Bilim Dalları

Tarihin Alt Bilim Dalları yazımızdan tarihin faydalandığı bilim dallarına yani tarihe yardımcı bilim dallarına ulaşabilirsiniz. Kısaca özetledik. YKS Tarih, TYT  Tarih ve 9. Sınıf Tarihte sizlere ders notu olabilecek bir konu anlatımı yazısı bu.

Tarihin Alt Bilim Dalları Konu Anlatımı (Tarih Bilimine Giriş)

Tarihte meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vs. alanlarda bir çok yönü mevcuttur. Tarihin ilgi alanlarının geniş olması, tarihe temel teşkil eden kaynakların çeşitliliğinden dolayı tarihçiler yaptıkları incelemelerde bir çok bilim dalından yardım almak zorunda kalmaktadır.

Bir kişinin bütün bilim dallarında uzmanlaşmasının mümkün olamayacağından dolayı tarihçiler diğer bilim dallarından faydalanmaktadırlar.

 

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Amaçlarına Göre İkiye Ayrılır

 1. Yazı öncesi devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler

 2. Yazı sonrası devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler

 

Yazı Öncesi (Tarih Öncesi) Devirlerin İncelenmesinde Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilimler

 1. Arkeoloji (Kazı Bilimi);kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, bulguların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. Etnografya (Kültür Bilimi);toplumların kültürlerinin, örf, adet, gelenek ve yaşayışlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. Antropoloji (Irk Bilimi);insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde araştırmalar yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. Coğrafya (Yeryüzü Bilimi);tarihi olayların meydana geldiği yerlerin iklimini, yeryüzü şekillerini, ekonomik durumunun incelenmesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. Kimya (C14 Methodu);ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun saptanmasını sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

 

Yazı Sonrası (Tarihi) Devirlerin İncelenmesinde Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilimler

 1. Paleografya (Yazı Bilimi);eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. Epigrafya (Kitabeler Bilimi);kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. Filoloji (Dil Bilimi);toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sözcük alışverişlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. Numizmatik (Para Bilimi);eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. Kronoloji (Zaman Bilimi);olayların zamana göre kıyaslanmasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. Sosyoloji (Toplum Bilimi);toplumların incelenmesini, toplumsal olayların bağlı olduğu genel kuralların incelenmesini, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. Diplomatik (Siyasi Belgeler);devletlerin iç ve dış yazışmalarında kullandıkları belgelerin şekil ve içerik bakımından incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. Hukuk;bir toplumun siyasi, kültürel ve iktisadi yapısıyla ilgili bilgiler vermektedir. Bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen veriler tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. Edebiyat;tarihte meydana gelen olaylar duygu ve düşünceleri söz ve yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatı olan edebiyata konu olmuştur. Olayların aktarılmasında önemli rol oynayan edebiyat tarihi olayların incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. İstatistik;veri toplayarak ortaya çıkarılan istatistikler sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 11. Ekoloji;canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 12. Heraldik (Arma Bilimi);devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 13. Sigilografya (Mühür Bilimi);devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 14. Sanat Tarihi;arkeolojik metotları kullanarak ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 15. Toponomi (Yer Adları Bilimi);yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

 

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap