Yeni Eğitim Modeli: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yeni öğretim planlaması kapsamında ders içerik ve konularda bazı değişiklikle yaptığını ve bu değişiklikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak açıkladı. İşte Haberin detayı:

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Beceri Odaklı Yeni Müfredat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kamuoyunun görüşüne açılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimsiyor. Yeni müfredat, beceri temelli ve derinlemesine öğrenmeyi teşvik eden sadeleştirilmiş içeriklerle öğrencilere esnek bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyor.

Kademeli Uygulama ve Öğretim Programları Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak olan yeni müfredat, farklı yaş gruplarına özgü ders programlarını içeriyor. Bu programlar; matematik, fen bilimleri, Türkçe, insan hakları ve demokrasi, coğrafya, biyoloji, felsefe gibi derslerden oluşuyor.

Yeni Müfredatın Öne Çıkan Özellikleri Yeni müfredat, öğrencilerin bilgiye ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurularak eskiye oranla %35 oranında daha sadeleştirildi. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi daha etkin kullanmalarını ve derinlemesine öğrenmelerini hedefliyor.

Bütüncül Eğitim Yaklaşımı ve Öğrenci Profili Tasarlanan müfredat, öğrencileri zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki açılardan geliştirmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşımı benimsemiş. Yeni öğrenci profili, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Dil ve Matematik Becerilerine Vurgu Türkçe dersleri, dil becerilerinin geliştirilmesini ve doğru kullanımını ön planda tutuyor. Matematik dersleri ise öğrencilere matematiksel muhakeme ve problem çözme gibi kritik beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Alan Becerileri ve Okuryazarlık Türleri Fen bilimleri ve sosyal bilimler dersleri, çeşitli alan becerilerini öğrencilere kazandırmak için yeniden yapılandırıldı. Ayrıca, sistem okuryazarlığı gibi yeni okuryazarlık türleri müfredata eklendi, bu sayede öğrencilerin kendi öğrenme yöntemlerini belirlemeleri teşvik edildi.

Eğitimde Süreç Odaklı Yaklaşım ve Etkinlikler Yeni müfredat, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde süreç odaklı bir yaklaşımı benimsiyor ve öğrencilere çeşitli disiplinler arası etkinlikler sunuyor. Bu etkinlikler, öğrencilerin sosyal becerilerini ve bireysel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Erdem-Değer-Eylem Modeli ve Okul Temelli Planlama “Erdem-Değer-Eylem Modeli”, değerlerin doğal süreç içinde edinilmesine yönelik özgün bir yaklaşımla tasarlandı. Okul temelli planlama ise, yerel ve bölgesel eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğretmenlerin ihtiyaca yönelik karar verebilmesine olanak tanıyor.

 

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredatı, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Bu uygulama, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda başlayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olması planlanmaktadır.

Yeni müfredat ders içerikleri web sitemizde de en yakında zamanda paylaşılacaktır.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap