YKS Biyoloji Hücre Bölünmeleri Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

Kalıtım ve bundan sonraki ünitelerde önemli bir temel kaynak olan Hücre Bölünmeleri konu anlatımı ve soru çözümünün yazı içeriği sonunda bu içeriğe pdf olarak da ulaşabilirsiniz.

Hücre bölünmesi, bir hücrenin iki veya daha fazla yeni hücreye bölünme işlemidir. Bu, canlılarda büyüme, gelişme, onarım ve üreme gibi birçok önemli işlevi yerine getirir.

Hücre Bölünmesinin Amaçları:

 • Büyüme ve Gelişme: Canlılar, hücrelerinin bölünmesiyle büyür ve gelişir. Örneğin, bir bebek büyüdükçe hücreleri de bölünerek çoğalır ve bu da bebeğin büyümesini sağlar.
 • Onarım: Canlılarda hasar gören veya ölen hücreler, bölünme yoluyla yenilenir. Örneğin, cildinizde bir kesik oluştuğunda, bölgedeki hücreler bölünerek kesiyi onarır.
 • Üreme: Tek hücreli canlılar, bölünme yoluyla çoğalır. Çok hücreli canlılarda ise eşey hücreleri bölünme yoluyla oluşur ve döllenme sonucunda yeni bir bireye dönüşür.

Hücre Bölünmesi Türleri:

Hücre bölünmesi, bir hücrenin iki veya daha fazla yeni hücreye bölünmesi işlemidir. Bu, canlılarda büyüme, gelişme, onarım ve üreme gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. İki ana tip hücre bölünmesi vardır:

1. Mitoz Bölünme:

Mitoz bölünme, bir hücrenin kendini tam olarak kopyaladığı ve iki genetik olarak aynı hücre oluşturduğu bir süreçtir. Bu süreç, organizmanın büyümesi, gelişmesi ve hasarlı hücrelerin onarılması için hayati öneme sahiptir.

Mitoz bölünme, dört aşamadan oluşur: profaz, metafaz, anafaz ve telofaz.

Profaz: Bu aşamada, hücrenin çekirdeği çözülür ve kromozomlar yoğunlaşır. Ayrıca, iğ iplikleri oluşmaya başlar.

Metafaz: Kromozomlar hücrenin merkezine doğru hareket eder ve iğ ipliklerinin yardımıyla hücrenin ekvatoruna yerleşir.

Anafaz: İğ iplikleri kısalır ve kromozom çiftlerini ayırır. Bu ayrılan kromozomlar hücrenin karşı kutuplarına doğru hareket eder.

Telofaz: Kromozomlar hücrenin iki kutbunda toplanır ve çekirdek zarı yeniden oluşur. Bu aşama sonunda, sitokinez adı verilen bir süreç başlar ve hücre ikiye bölünür.

Mitoz bölünme, genetik materyalin tam bir kopyasını içeren iki yeni hücre oluşturur. Bu, hücrelerin genetik bilgiyi yeni hücrelere aktarmasını sağlar, böylece genetik süreklilik sağlanır.

Mitoz bölünme, organizmanın büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, hasarlı veya ölü hücrelerin yerini almak için yeni hücreler oluşturur. Bu süreç, organizmanın sağlıklı kalmasını sağlar.

 

Mitoz Bölünme ile İlgili Kavramlar:

 • Kromozom: DNA molekülünü içeren hücre organelidir.
 • Kromatit: Kromozomun iki kolu.
 • Sentromer: Kardeş kromatitleri birbirine bağlayan bölge.
 • Anaç Hücre: Bölünen hücre.
 • Yavru Hücre: Mitoz bölünme sonucunda oluşan yeni hücreler.
 • İğ İplikleri: Mikrotübüllerden oluşan ve kromozomları hareket ettiren yapılardır.

 

2. Mayoz Bölünme:

Mayoz bölünme, anaç hücrenin kromozom sayısının yarıya indirildiği bölünme türüdür. Eşeyli üremede rol oynar ve genetik çeşitliliği sağlar. Mayoz bölünmenin iki ardışık aşaması vardır:

1. Mayoz I

Profaz I:

 • Kromozomlar yoğunlaşır ve homolog kromozomlar tetratlar oluşturur.
 • Crossing-over adı verilen bir olayda, homolog kromozomlar arasında gen değişimi gerçekleşir.
 • Mikrotübüllerden oluşan iğ iplikleri oluşur ve tetratlara bağlanır.

Metafaz I:

 • Tetratlar hücre ekvatoruna dizilir.

Anafaz I:

 • Homolog kromozomlar ayrılır ve hücrenin zıt kutuplarına çekilir.

Telofaz I:

 • Yeni çekirdek zarları oluşur.

2. Mayoz II

Mayoz Bölünme Nedir?

Mayoz bölünme, eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin (sperm ve yumurta hücreleri gibi) üretilmesini sağlayan özel bir hücre bölünme türüdür. Bu karmaşık ve büyüleyici süreç, genetik çeşitliliğin oluşmasında kritik bir rol oynar ve türlerin devamlılığı için hayati önem taşır.

Mayoz Bölünmenin Gizemli Aşamaları:

Mayoz bölünme, iki ardışık aşamadan oluşur: Mayoz I ve Mayoz II.

Mayoz I:

 • Profaz I: Kromozomlar yoğunlaşır ve homolog kromozomlar tetratlar adı verilen yapılara bağlanır. Crossing-over adı verilen bir olayda homolog kromozomlar arasında gen değişimi gerçekleşir.
 • Metafaz I: Tetratlar hücre ekvatoruna dizilir.
 • Anafaz I: Homolog kromozomlar ayrılır ve hücrenin zıt kutuplarına çekilir.
 • Telofaz I: Yeni çekirdek zarları oluşur.

Mayoz II:

 • Profaz II: Kromozomlar tekrar yoğunlaşır.
 • Metafaz II: Kromozomlar hücre ekvatoruna dizilir.
 • Anafaz II: Kardeş kromatitler ayrılır ve hücrenin zıt kutuplarına çekilir.
 • Telofaz II: Yeni çekirdek zarları ve hücre zarları oluşur.

Mayoz Bölünmenin Önemi:

Mayoz bölünmenin üç temel özelliği, eşeyli üreme ve genetik çeşitlilik için kritik önem taşır:

 • Kromozom Sayısının Yarıya İnmesi: Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Bu sayede, döllenme sonucunda oluşan yeni bireyin kromozom sayısı, ebeveynlerinden gelen kromozom sayısının toplamına eşit olur.
 • Genetik Çeşitlilik: Crossing-over ve homolog kromozomların rastgele ayrılması sonucunda, her bir yavru hücre farklı bir genetik yapıya sahip olur. Bu durum, türlerin değişen ortamlara uyum sağlayabilmelerini ve evrimleşmelerini sağlar.
 • Dört Farklı Eşey Hücresi: Mayoz bölünme sonucunda dört farklı eşey hücresi oluşur. Bu da, döllenme sırasında farklı gen kombinasyonlarının oluşma olasılığını artırır.

Mayoz Bölünmenin Özgünlüğü:

Mayoz bölünmeyi diğer hücre bölünme türlerinden ayıran bazı özellikler şunlardır:

 • Kromozom Sayısının Yarıya İnmesi: Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalırken, mayoz bölünmede yarıya iner.
 • Genetik Çeşitlilik: Mayoz bölünme, crossing-over ve homolog kromozomların rastgele ayrılması sayesinde genetik çeşitliliği sağlar. Mitoz bölünmede ise genetik çeşitlilik oluşmaz.
 • İki Aşamalı Olması: Mayoz bölünme iki aşamadan oluşurken, mitoz bölünme tek aşamadan oluşur.

Mayoz Bölünmenin Sonuçları:

Mayoz bölünme sonucunda oluşan dört farklı eşey hücresi, döllenme sırasında bir araya gelerek yeni bir bireyin oluşmasını sağlar. Bu yeni birey, ebeveynlerinden farklı bir genetik yapıya sahip olacak ve bu da türlerin çeşitliliğini ve evrimini mümkün kılacaktır.

Hücre Bölünmesi Türleri Arasındaki Farklar

Özellik Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme
Hücre Tipi Somatik hücrelerde görülür Eşey hücrelerinde görülür
Kromozom Sayısı Kromozom sayısı sabit kalır Kromozom sayısı yarıya iner
Hücre Sayısı İki hücre oluşur Dört hücre oluşur
Genetik Çeşitlilik Genetik çeşitlilik sağlamaz Genetik çeşitlilik sağlar
Fonksiyon Büyüme, gelişme ve onarım için Eşeyli üreme ve genetik çeşitlilik için

Hücre Bölünmeleri ile İlgili Önemli Kavramlar:

Kromozomlar, vücudumuzdaki hemen hemen her hücrenin çekirdeğinde sıkıca sarılmış DNA’nın bulunduğu yapıdır. İnsanlar genellikle 23 kromozom çiftine sahiptirler.

Kromatitler, hücre bölünmesi sırasında sentezlenen ve bir protein zarfıyla paketlenerek sentromerle birbirlerine bağlanmış olan DNA’nın kopyalarıdır. Eş kromozomlar olarak da bilinen kromatitler, kromozom eşlenmesi sonucunda oluşur ve bir araya gelerek kromozomu oluştururlar.

Sentromer, hücre bölünmesi sırasında kardeş kromozomları ayırmak ve iğ ipliklerinin kromozom üzerinde tutunduğu noktadır.

Eşey kromozomları veya gonozomlar, eşeyi belirleyen kromozomlardır ve eşey hücrelerinde bulunurlar. Sperm hücreleri, yarısı X ve yarısı Y kromozomu taşır.

Otozomlar ise cinsiyet kromozomları olmayan kromozomlardır. Çift halinde bulunurlar ve X ve Y kromozomları otozomal kromozomlar değildirler.

 

YKS Biyoloji Hücre Bölünmeleri Soru Çözümü

 

Örnek Soru 1) Mitoz bölünme ve mayoz bölünme arasındaki temel farklar nelerdir?

Mitoz bölünme ve mayoz bölünme, hücre bölünmesinin iki temel türüdür ve farklı amaçlar için gerçekleşirler. İşte bu iki bölünme türü arasındaki temel farklar:

 1. Hücre Tipi:
  • Mitoz bölünme: Somatik hücrelerde gerçekleşir, yalnızca vücut hücrelerinin bölünmesi için kullanılır.
  • Mayoz bölünme: Eşey hücrelerinde (sperm ve yumurta hücreleri gibi) gerçekleşir, eşeyli üreme için özeldir.
 2. Kromozom Sayısı:
  • Mitoz bölünme: Kromozom sayısı sabit kalır, yani kromozom sayısı anaç hücreyle aynı kalır.
  • Mayoz bölünme: Kromozom sayısı yarıya iner, yani eşey hücrelerinde kromozom sayısı anaç hücrenin yarısı kadardır.
 3. Hücre Sayısı:
  • Mitoz bölünme: İki yeni hücre oluşur, anaç hücrenin tam kopyalarıdır.
  • Mayoz bölünme: Dört yeni hücre oluşur, ancak her biri eşey hücresinin yarısı kadar kromozoma sahiptir.
 4. Genetik Çeşitlilik:
  • Mitoz bölünme: Genetik çeşitlilik sağlamaz, çünkü yeni hücreler anaç hücre ile aynı genetik bilgiyi taşır.
  • Mayoz bölünme: Genetik çeşitlilik sağlar, çünkü crossing-over ve rastgele kromozom ayrılması gibi süreçler sonucunda her eşey hücresi farklı genetik kombinasyona sahiptir.
 5. Fonksiyon:
  • Mitoz bölünme: Büyüme, gelişme ve dokuların onarımı için gerçekleşir.
  • Mayoz bölünme: Eşeyli üreme ve genetik çeşitlilik için gerçekleşir.

Örnek Soru 2) Hücre bölünmesinin amaçları nelerdir? Bu amaçlar neden canlılar için önemlidir?

Hücre bölünmesi, canlı organizmalar için bir dizi önemli amaç ve işlevi yerine getirir. Bu amaçlar şunlardır:

 1. Büyüme ve Gelişme: Hücre bölünmesi, organizmanın büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Yeni hücrelerin oluşturulmasıyla, organizma daha büyük ve karmaşık yapılar oluşturabilir.
 2. Dokuların Onarımı: Hasar gören dokuların onarılması için hücre bölünmesi gereklidir. Örneğin, bir yara veya kesik olduğunda, hücre bölünmesi yoluyla yeni hücreler oluşturulur ve yaranın iyileşmesi sağlanır.
 3. Üreme: Üreme, canlıların soyunu devam ettirmek için gereklidir ve hücre bölünmesi bu sürecin temelini oluşturur. Tek hücreli organizmalarda, hücre bölünmesiyle yeni bireyler üretilirken, çok hücreli organizmalarda eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenmesiyle yeni bireyler meydana gelir.
 4. Genetik Çeşitlilik: Eşeyli üreme sürecinde, mayoz bölünme yoluyla üretilen eşey hücreleri genetik çeşitliliği artırır. Bu, türlerin adaptasyon yeteneğini artırır ve uzun vadede evrimin sağlanmasına yardımcı olur.

Hücre bölünmesinin bu amaçları, canlı organizmaların büyümesini, gelişmesini, hasar görmüş dokuları onarmasını ve türlerin devamlılığını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, hücre bölünmesi yaşamın devamı için hayati bir süreçtir.


Örnek Soru 3) Mayoz bölünme, hangi tip hücrelerde ve hangi amaçla gerçekleşir?

Mayoz bölünme, özellikle eşey hücrelerinde gerçekleşir ve eşeyli üreme için önemlidir. Eşey hücreleri, sperm hücreleri (erkeklerde) ve yumurta hücreleri (dişilerde) olarak bilinir. Mayoz bölünme, bu eşey hücrelerinin üretiminde rol oynar.

Eşey hücrelerinin üretimi, türlerin devamlılığı için gereklidir. Mayoz bölünme, eşey hücrelerinin oluşumunda kromozom sayısının yarıya indirilmesini sağlar. Bu, döllenme sırasında diğer eşey hücresiyle birleşen hücrelerin toplam kromozom sayısının, yeni oluşan bireyin kromozom sayısına uygun olmasını sağlar.

Örneğin, insanlarda normal hücrelerde (somatik hücrelerde) 46 kromozom bulunurken, eşey hücrelerinde (sperm ve yumurta hücrelerinde) 23 kromozom bulunur. Bu, döllenme sırasında bir sperm hücresinin bir yumurta hücresiyle birleşmesiyle toplam kromozom sayısının tekrar 46’ya yükselmesini sağlar, böylece yeni oluşan bireyin genetik yapısı tamamlanır.


Örnek Soru 4) Mitoz bölünmenin ana aşamaları nelerdir ve her birinin önemi nedir?

Mitoz bölünme, bir ana hücrenin genetik materyalinin kopyalanarak iki tamamen aynı kız hücreye bölünmesini içeren hücre bölünmesi sürecidir. Mitoz bölünme, büyüme, gelişme, onarım ve somatik hücre üretimi gibi birçok temel biyolojik süreç için gereklidir. Mitoz bölünme, dört ana aşamadan oluşur:

 1. Profaz (Prophase):
  • Kromatin iplikçiklere sıkı bir şekilde sarılır ve kromozomlar daha belirgin hale gelir.
  • Nükleoluslar kaybolur ve çekirdek zarı çözülür.
  • Sentrozomlar, hücrenin karşı kutuplarına hareket eder ve mitotik iğ iplikleri oluşturmak için mikrotübüller üretirler.
  • Profaz, mitoz bölünmenin başlangıcıdır ve hücrenin hazırlık aşamasıdır.
 2. Metafaz (Metaphase):
  • Kromozomlar, hücrenin ortasında, ekvator olarak adlandırılan bir düzlemde hizalanır.
  • Mikrotübüller, sentrozomların oluşturduğu mitotik iğ iplikleri aracılığıyla kromozomları tutar ve hizalar.
  • Bu aşama, kromozomların doğru bir şekilde sıralanması ve bölünmenin düzenlenmesi için kritiktir.
 3. Anafaz (Anaphase):
  • Kromatidler, kardeş kromatitler olarak adlandırılan iki kopyaya ayrılır.
  • Mitotik iğ iplikleri, kromatidleri hücrenin karşı kutuplarına çeker.
  • Bu aşama, genetik materyalin eşit olarak iki kız hücre arasında dağıtılmasını sağlar.
 4. Telofaz (Telophase):
  • Kromatidler hücrenin karşı kutuplarında toplanır ve yeni oluşan çekirdek zarları kromatin’i çevreler.
  • Kromozomlar tekrar kromatin haline gelir ve nükleoluslar yeniden oluşur.
  • Hücrenin ikiye bölünmesi başlar, bu süreç telofaz ve sitokinez olarak adlandırılır.

Örnek Soru 5) Kromozomlar, kromatitler ve sentromerlerin hücre bölünmesindeki rolleri nedir ve nasıl ilişkilidir?

Kromozomlar, kromatinin yoğunlaşması sonucunda oluşan ve hücre bölünmesi sırasında genetik materyali taşıyan yapısal birimlerdir. Kromozomlar, hücre bölünmesindeki rolleriyle genetik materyalin düzenli bir şekilde kopyalanmasını, bölünmesini ve dağıtılmasını sağlarlar.

Kromatitler, kromozomların bölünme sırasında sentezlenen ve birbirine tutturulmuş iki kopyasından her biridir. Bu kopyalar, hücre bölünmesi sırasında ayrılarak yeni hücrelere aktarılır. Kromatitler, kromozom eşlenmesi (replication) sonucunda oluşur ve iki kromatid bir araya gelerek kromozomu oluştururlar.

Sentromerler, kromatitlerin birbirine bağlandığı ve iğ ipliklerinin kromozom üzerinde tutunduğu noktalardır. Sentromerler, hücre bölünmesi sırasında kardeş kromatitleri birbirinden ayırarak iğ ipliklerinin yönlendirilmesine yardımcı olurlar. Bu sayede, kromatitlerin eşit bir şekilde yeni hücrelere dağıtılması sağlanır.

Bu üç yapısal birim arasındaki ilişki, hücre bölünmesinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kromozomlar, genetik materyalin taşınmasını sağlar; kromatitler, bu genetik materyalin kopyalanmasını ve bölünmesini temsil eder; sentromerler ise kromatitlerin ayrılmasını ve dağıtılmasını düzenler. Bu süreçlerin uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi, yeni hücrelerin doğru bir şekilde oluşmasını ve genetik bilginin sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlar.


Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap