YKS Biyoloji Hücre Zarından Madde Alışverişi Konu Anlatımı Ve Örnek Soru Çözümü

YKS Biyoloji Hücre Zarından Madde Alışverişi Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümleri

Hücre zarı, hücreyi çevreleyen ve dış ortamla ayır eden yarı geçirgen bir zardır. Bu zar, hücrenin hayatta kalması için gerekli olan besinlerin içeri girmesine ve atık ürünlerin dışarı atılmasına izin verir. Hücre zarından madde geçişi, hücrenin yaşamının devam etmesi için kritik öneme sahiptir.

Hücre Zarının Yapısı

Hücre zarı, hücreyi çevreleyen ve dış ortamdan ayıran yarı geçirgen bir zardır. Bu zar, hücrenin hayatta kalması için gerekli olan besinlerin içeri girmesine ve atık ürünlerin dışarı atılmasına izin verir. Hücre zarının yapısı, bu işlevlerini yerine getirebilmesi için oldukça önemlidir.

Hücre Zarının Bileşenleri

 • Fosfolipitler: Hücre zarının temel yapı taşlarıdır. Fosfolipitler, hidrofilik (su seven) bir kafa ve iki hidrofobik (su sevmeyen) kuyruğa sahip moleküllerdir. Fosfolipitler, hidrofilik kafaları dışarıya ve hidrofobik kuyrukları içe gelecek şekilde çift katman oluştururlar. Bu çift katman, hücre zarının yarı geçirgen özelliğini sağlar.
 • Proteinler: Hücre zarının işlevini belirleyen en önemli moleküllerdir. Proteinler, zar proteinleri ve transmembran proteinleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Zar proteinleri, hücre zarının yüzeyinde bulunur ve hücre-hücre iletişimi, sinyal aktarımı ve enzimatik aktivite gibi birçok işlevi yerine getirir. Transmembran proteinleri ise hücre zarını tamamen geçer ve hücrenin iç ve dış ortamları arasında bağlantı kurar.
 • Karbonhidratlar: Hücre zarının dış yüzeyinde bulunan ve hücre-hücre tanıma ve bağışıklık gibi işlevlerde rol oynayan moleküllerdir.
 • Kolesterol: Hücre zarının akışkanlığını ve esnekliğini sağlar.

Hücre Zarının Özellikleri

 • Yarı geçirgen: Hücre zarı, bazı maddelerin içeri girmesine izin verirken, bazılarının girmesine izin vermez.
 • Akışkan: Hücre zarı, moleküllerin zar içerisinde hareket edebilmesine izin verecek kadar akışkandır.
 • Asimetrik: Hücre zarının iç ve dış yüzeyleri farklı moleküllere sahiptir.

Hücre Zarının İşlevleri

 • Hücreyi dış ortamdan korur: Hücre zarı, hücreyi mekanik hasarlardan ve zararlı maddelerden korur.
 • Besinlerin içeri girmesini ve atık ürünlerin dışarı atılmasını sağlar: Hücre zarı, hücrenin hayatta kalması için gerekli olan besinlerin içeri girmesine ve atık ürünlerin dışarı atılmasına izin verir.
 • Hücre-hücre iletişimi sağlar: Hücre zarı, hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasına ve sinyal aktarmasına izin verir.
 • Hücre şeklini korur: Hücre zarı, hücrenin şeklini korumasına yardımcı olur.

Hücre Zarının Önemi

Hücre zarı, hücrenin yaşamının devam etmesi için kritik öneme sahiptir. Hücre zarının işlevini yerine getirememesi, hücrenin ölmesine neden olabilir.

Pasif Taşıma

Pasif taşıma, hücre zarından herhangi bir enerji harcanmadan madde geçişini ifade eder. Bu, maddelerin yüksek konsantrasyonlu bir bölgeden düşük konsantrasyonlu bir bölgeye doğru kendiliğinden hareket ettiği bir süreçtir. Pasif taşıma, hücrenin hayatta kalması için gerekli olan besinlerin içeri girmesine ve atık ürünlerin dışarı atılmasına izin verir.

Pasif Taşımanın Türleri

Pasif taşımanın üç temel türü vardır:

Basit Difüzyon

Basit difüzyon, moleküllerin konsantrasyon gradyanı boyunca, yani yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru hareket etmesidir. Bu, moleküllerin rastgele hareketlerinden kaynaklanır. Su, oksijen, karbondioksit ve glükoz gibi küçük ve polar olmayan moleküller basit difüzyon ile hücre zarından taşınır.

Kolaylaştırılmış Difüzyon

Bazı moleküller, hücre zarından kendiliğinden geçemeyecek kadar büyük veya polardır. Bu moleküller, taşıyıcı proteinler aracılığıyla hücre zarından taşınır. Taşıyıcı proteinler, molekülleri konsantrasyon gradyanı boyunca, yani yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru taşır. Kolaylaştırılmış difüzyon ile taşınan bazı moleküller şunlardır:

 • Glikoz: GLUT proteinleri tarafından taşınır.
 • Amino asitler: Amino asit taşıyıcı proteinleri tarafından taşınır.
 • İyonlar: İyon kanalları ve pompaları tarafından taşınır.

Diyaliz

Diyaliz, kanda biriken fazla sıvı ve atık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması için kullanılan bir tedavidir. Bu tedavi, yarı geçirgen bir zar olan diyaliz zarı aracılığıyla gerçekleşir. Diyaliz zarı, küçük moleküllerin (üre, kreatinin gibi) zarın diğer tarafındaki diyaliz solüsyonuna geçmesine izin verirken, büyük molekülleri (proteinler gibi) tutar.

Kolaylaştırılmış difüzyon ise hücre zarından madde geçişinin bir türüdür. Bu türde, maddeler taşıyıcı proteinler aracılığıyla hücre zarından taşınır. Taşıyıcı proteinler, maddeleri konsantrasyon gradyanı boyunca, yani yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru taşır.

Diyaliz ve kolaylaştırılmış difüzyon arasındaki farklar şunlardır:

Özellik Diyaliz Kolaylaştırılmış Difüzyon
Gerçekleşen ortam Vücut dışı (diyaliz makinesi) Hücre zarı
Taşıyıcı protein Kullanılmaz Kullanılır
Madde geçişi yönü Konsantrasyon gradyanına bağlı değil Konsantrasyon gradyanı boyunca
Taşınan maddeler Küçük moleküller (üre, kreatinin) Küçük ve büyük moleküller (proteinler, glikoz)
Enerji gereksinimi Yok Yok

 

Osmoz

Osmoz, suyun yarı geçirgen bir zar boyunca, çözünen maddenin konsantrasyonunun düşük olduğu bölgeye doğru hareket etmesidir. Hücre zarı, su için yarı geçirgen bir zardır. Bu nedenle, su, hücrenin iç ve dış ortamları arasında serbestçe hareket edebilir. Hücrenin iç ve dış ortamlarındaki çözünen madde konsantrasyonları eşit ise, su hücrenin içine ve dışına eşit oranda girer ve çıkar. Ancak, hücrenin iç ve dış ortamlarındaki çözünen madde konsantrasyonları farklı ise, su, çözünen maddenin konsantrasyonunun düşük olduğu bölgeye doğru hareket eder.

Örneğin:

 • Hücrenin dış ortamındaki çözünen madde konsantrasyonu hücrenin iç ortamındaki çözünen madde konsantrasyonundan daha yüksek ise, su hücre dışına doğru hareket eder ve hücre büzülür.
 • Hücrenin dış ortamındaki çözünen madde konsantrasyonu hücrenin iç ortamındaki çözünen madde konsantrasyonundan daha düşük ise, su hücre içine doğru hareket eder ve hücre şişer.

Osmoz, hücrelerin su dengesini korumak için çok önemlidir.

Pasif Taşımanın Önemi:

Pasif taşıma, hücrenin hayatta kalması için gerekli olan birçok işlevi yerine getirir. Bu işlevlerden bazıları şunlardır:

 • Besinlerin içeri girmesi: Hücrenin hayatta kalması için gerekli olan besinler, pasif taşıma ile hücre içine girer.
 • Atık ürünlerin dışarı atılması: Hücrenin metabolizması sonucu oluşan atık ürünler, pasif taşıma ile hücre dışına atılır.
 • Hücrenin su dengesinin korunması: Osmoz, hücrelerin su dengesini korumak için gereklidir.

Çözelti Çeşitleri

Çözeltiler, kimyanın temel unsurlarından biridir ve günlük hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkar. Çözeltiler, içindeki çözünmüş maddenin miktarına göre üç gruba ayrılır:

1. Hipertonik Çözeltiler:

Hipertonik çözeltiler, çözünmüş madde miktarı diğer çözeltiden fazla olan çözeltilerdir. Bu tür çözeltilerde, çözünen maddenin konsantrasyonu yüksek, suyun konsantrasyonu ise düşüktür.

Örnek:

 • %10 NaCl çözeltisi, %5 NaCl çözeltisine göre hipertoniktir.
 • Tuzlu su, tatlı suya göre hipertoniktir.

Hipertonik çözeltilerin etkileri:

 • Hipertonik çözeltiler, hücrelerin su kaybetmesine neden olur. Bu durum, hücrelerin büzülmesine ve işlevlerini yerine getirememesine yol açabilir.
 • Hipertonik çözeltiler, bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. Bu nedenle, bazı gıdaların korunmasında hipertonik çözeltiler kullanılır.
2. Hipotonik Çözeltiler:

Hipotonik çözeltiler, çözünmüş madde miktarı diğer çözeltiden az olan çözeltilerdir. Bu tür çözeltilerde, çözünen maddenin konsantrasyonu düşük, suyun konsantrasyonu ise yüksektir.

Örnek:

 • %5 NaCl çözeltisi, %10 NaCl çözeltisine göre hipotoniktir.
 • Tatlı su, tuzlu suya göre hipotoniktir.

Hipotonik çözeltilerin etkileri:

 • Hipotonik çözeltiler, hücrelerin su almasına neden olur. Bu durum, hücrelerin şişmesine ve patlamasına yol açabilir.
 • Hipotonik çözeltiler, bazı ilaçların hücrelere taşınmasında kullanılır.

 

3. İzotonik Çözeltiler:

İzotonik çözeltiler, çözünmüş madde miktarı diğer çözeltiyle eşit olan çözeltilerdir. Bu tür çözeltilerde, çözünen maddenin ve suyun konsantrasyonları eşittir.

Örnek:

 • %0,9 NaCl çözeltisi, insan hücreleri için izotonik bir çözeltidir.

İzotonik çözeltilerin etkileri:

 • İzotonik çözeltiler, hücrelerin su dengesini korur. Bu nedenle, hücrelerin canlılığını korumak için izotonik çözeltiler kullanılır.
 • İzotonik çözeltiler, kan nakillerinde ve damar içi sıvı tedavisinde kullanılır.

İnsan Hücreleri için %0,9 NaCl Çözeltisi:

İnsan hücreleri için %0,9 NaCl çözeltisi izotonik bir çözeltidir. Bu, hücrelerin ve çözelti arasındaki su dengesinin korunmasını sağlar. Hücreler, izotonik bir ortamda su alıp vermeksizin işlevlerini yerine getirebilirler.

Çözelti Çeşitlerinin Önemi:

Çözelti çeşitleri, birçok farklı alanda önemli bir rol oynar. Tıp, biyoloji, kimya ve eczacılık gibi alanlarda çözelti çeşitleri ve etkileri bilinmelidir.

Örnek:

 • Tıpta, hastalara ilaç vermek için izotonik çözeltiler kullanılır.
 • Biyolojide, hücrelerin su dengesini korumak için izotonik çözeltiler kullanılır.
 • Kimyada, çözeltilerin konsantrasyonlarını belirlemek için çeşitli yöntemler kullanılır.
 • Eczacılıkta, ilaçların formüle edilmesinde ve üretilmesinde çözelti çeşitleri ve etkileri dikkate alınır.

Osmoz Olayları

Osmoz, suyun yarı geçirgen bir zar boyunca, çözünen maddenin konsantrasyonunun düşük olduğu bölgeye doğru hareket etmesidir. Bu olay, canlı ve cansız sistemlerde önemli bir rol oynar.

Osmoz Olaylarının Türleri:

 • Hipertonik Ortamda Osmoz: Hücre, hipertonik bir ortamda (çözünen maddenin konsantrasyonu hücrenin içinden daha fazla) olduğunda, hücredeki su, yarı geçirgen zar boyunca dışarı doğru hareket eder. Bu durum, hücrenin büzülmesine ve işlevlerini yerine getirememesine neden olabilir. Plazmoliz olarak adlandırılır.

  • Plazmoliz: Hücrenin büzülmesi ve hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki boşluğun artması.
  • Uzun süreli hipertonik ortam: Aşırı su kaybından dolayı hücre ölümü.
 • Hipotonik Ortamda Osmoz: Hücre, hipotonik bir ortamda (çözünen maddenin konsantrasyonu hücrenin içinden daha az) olduğunda, hücre dışından su hücre içine doğru hareket eder. Bu durum, hücrenin şişmesine ve patlamasına yol açabilir. Turgor olarak adlandırılır.

  • Turgor: Hücrenin şişmesi ve hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki boşluğun kapanması.
  • Hayvan hücrelerinde turgor: Hücre çeperi olmadığından, aşırı su alımı hücre zarının patlamasına (hemoliz) neden olur.
 • İzotonik Ortamda Osmoz: Hücre, izotonik bir ortamda (çözünen maddenin konsantrasyonu hücrenin içi ile eşit) olduğunda, hücre ve ortam arasında net bir su hareketi olmaz.

Osmoz Olaylarını Etkileyen Faktörler:

 • Çözünen maddenin konsantrasyonu: Çözünen maddenin konsantrasyonu arttıkça, osmoz hızı da artar.
 • Zarin geçirgenliği: Zarin geçirgenliği arttıkça, osmoz hızı da artar.
 • Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça, su moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve osmoz hızı da artar.

Osmoz Olayları ile İlgili Örnekler:

 • Bir üzümün suya konulduğunda şişmesi
 • Bir salatalığın tuzlu suya konulduğunda büzülmesi
 • Böbreklerin kanı süzerek idrar oluşturması

Osmoz Olayları ile İlgili Kavramlar:

 • Turgor Basıncı: Hücre içindeki suyun hücre çeperine yaptığı basınca turgor basıncı denir. Turgor durumundaki bir hücrenin turgor basıncı maksimumdur. Su miktarı arttıkça turgor basıncı artar.
 • Ozmotik Basınç: Bir hücrenin bulunduğu ortamdan su alma basıncına ozmotik basınç denir. Su miktarı azaldıkça ozmotik basınç artar.
 • Emme Kuvveti: Bir hücrede etkili olan ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark emme kuvvetini verir. Bir hücredeki ozmotik basınç ile doğru, turgor basıncı ile ters orantılıdır.

Deplazmoliz: Plazmolize uğramış bir hücrenin hipotonik çözeltiye konulması ile su alarak plazmoliz öncesi haline geri dönmesine deplazmoliz denir.

AKTİF TAŞIMA

Aktif taşıma, hücre zarından madde geçişinin bir türüdür. Bu türde, maddeler enerji harcanarak, konsantrasyon gradyanı tersine, yani yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru taşınır. Aktif taşıma, hücrenin canlılığını sürdürmesi için gerekli olan birçok işlevi yerine getirmesine yardımcı olur.

Aktif Taşımanın Özellikleri:

 • Enerji Harcanır: Aktif taşıma, ATP gibi enerji moleküllerinin hidrolizinden elde edilen enerjiyi kullanır.
 • Konsantrasyon Gradyanı Tersine Taşıma: Maddeler, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru taşınır.
 • Taşıyıcı Proteinler Kullanılır: Aktif taşımada, maddelerin hücre zarından taşınması için taşıyıcı proteinler kullanılır. Bu proteinler, maddeleri özel olarak bağlar ve zar boyunca taşır.

Aktif Taşımanın Türleri:

Aktif taşıma, kullanılan enerji kaynağına ve taşıyıcı proteinlerin türüne göre ikiye ayrılır:

1. Birincil Aktif Taşıma:

 • ATP’den doğrudan enerji alır.
 • Taşıyıcı proteinler, ATP’nin hidrolizinden elde edilen enerjiyi kullanarak maddeleri zar boyunca taşır.
 • Örnekler: Na+/K+ pompası, Ca2+ pompası

2. İkincil Aktif Taşıma:

 • Birincil aktif taşıma tarafından oluşturulan elektrokimyasal gradyanı kullanır.
 • Taşıyıcı proteinler, birincil aktif taşıma tarafından oluşturulan iyon konsantrasyon gradyanı, maddeleri zar boyunca taşımak için kullanılır.
 • Örnekler: Sodyum-glükoz kotransporti, sodyum-hidrojen antiporti

Aktif Taşımanın Önemi:

Aktif taşıma, hücrenin canlılığını sürdürmesi için gerekli olan birçok işlevi yerine getirmesine yardımcı olur. Bu işlevlerden bazıları şunlardır:

 • Hücrenin iyon dengesinin korunması: Aktif taşıma, hücrenin iç ve dış ortamları arasındaki iyon konsantrasyonlarını düzenler. Bu, sinir sinyallerinin iletimini, kas kasılmasını ve hücresel solunumu sağlar.
 • Besin maddelerinin taşınması: Aktif taşıma, hücrenin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin hücre zarından taşınmasını sağlar.
 • Atık ürünlerin atılması: Aktif taşıma, hücrenin ürettiği atık ürünlerin hücre dışına atılmasını sağlar.

Aktif Taşımanın Örnekleri:

 • Na+/K+ Pompası: Hücrenin iç ve dış ortamları arasındaki Na+ ve K+ konsantrasyonlarını düzenler. Bu, sinir sinyallerinin iletimini ve kas kasılmasını sağlar.
 • Ca2+ Pompası: Hücrenin iç ve dış ortamları arasındaki Ca2+ konsantrasyonlarını düzenler. Bu, kas kasılmasını ve hücresel sinyal iletimini sağlar.
 • Sodyum-Glükoz Kotransporti: Sodyum iyonlarının konsantrasyon gradyanı ile birlikte glükozun hücreye taşınmasını sağlar.
 • Sodyum-Hidrojen Antiporti: Sodyum iyonlarının hücre dışına atılması ile birlikte hidrojen iyonlarının hücreye taşınmasını sağlar.

 

Endositoz

Endositoz, hücrelerin büyük molekülleri ve partikülleri hücre zarından içeri almaları için kullandıkları bir yöntemdir. Bu yöntemde, hücre zarı içeri doğru uzanarak bir kesecik oluşturur ve bu kesecik daha sonra hücrenin içine alınır. Endositoz üç ana türe ayrılır:

1. Fagositoz:

Fagositoz, hücrelerin katı partikülleri (bakteriler, ölü hücreler gibi) yutması işlemidir. Bu işlemde, hücre zarı pseudopod adı verilen uzantılar oluşturarak partikülü sarar ve fagosom adı verilen bir kesecik oluşturur. Fagosom daha sonra lizozomlarla birleşerek partikül parçalanır ve sindirilir.

Fagositoz aşamaları:

 1. Tanınma: Hücre zarı üzerinde bulunan reseptörler, partikül üzerindeki ligandları tanır.
 2. Sarma: Hücre zarı pseudopod adı verilen uzantılar oluşturarak partikülü sarar.
 3. Fagosom oluşumu: Partikül hücre zarı tarafından sarıldıktan sonra fagosom adı verilen bir kesecik oluşturulur.
 4. Lizozomlarla birleşme: Fagosom, lizozom adı verilen sindirim enzimleri içeren keseciklerle birleşir.
 5. Sindirim: Partikül, lizozomdaki enzimler tarafından parçalanır ve sindirilir.

Fagositoz yapan hücreler:

 • Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar)
 • Makrofajlar
 • Dendritik hücreler

2. Pinositoz:

Pinositoz, hücrelerin sıvı ve besin maddelerini hücre zarından içeri almaları işlemidir. Bu işlemde, hücre zarı küçük kesecikler oluşturarak sıvı ve besin maddelerini hücre içine alır. Pinositomik kesecikler daha sonra endosom adı verilen bir kesecikle birleşir ve içeriği hücreye dağılır.

Pinositoz aşamaları:

 1. Hücre zarı invaginasyonu: Hücre zarı içeri doğru girinti oluşturarak küçük kesecikler oluşturur.
 2. Kesecik oluşumu: Sıvı ve besin maddeleri hücre zarı tarafından sarıldıktan sonra pinositom adı verilen kesecikler oluşur.
 3. Endosom oluşumu: Pinositomik kesecikler, endosom adı verilen bir kesecikle birleşir.
 4. Dağılma: Endosomdaki içerik hücreye dağılır.

Fagositoz ve Pinositoz Arasındaki Farklar:

Özellik Fagositoz Pinositoz
Yutulan madde Katı partiküller Sıvı ve besin maddeleri
Kesecik boyutu Büyük Küçük
Hücre türü Beyaz kan hücreleri, makrofajlar, dendritik hücreler Neredeyse tüm hücreler
Enerji gereksinimi Var Yok

 

Ekzositoz

Ekzositoz, hücrelerin çeşitli maddeleri hücre zarından dışarıya salgılama yöntemidir. Bu işlemde, hücrenin iç kısmında bulunan veziküller (kesecikler) hücre zarıyla birleşerek içeriğini hücre dışına atarlar. Ekzositoz, hücrelerin iletişim kurması, besin maddelerini salgılaması, atık ürünlerden kurtulması ve hücre zarını onarması gibi birçok önemli işlevde rol oynar.

1. Hücre Zarından Geçemeyecek Büyüklükteki Maddeler: Ekzositoz, hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin (proteinler, DNA, RNA gibi) koful oluşturularak hücre dışına atılmasını sağlar.

2. Enerji Gerekliliği: Ekzositoz, ATP enerjisi harcayarak gerçekleşir. Bu enerji, kofullerin hücre zarıyla birleşmesini ve içeriğin dışarı atılmasını sağlar.

3. Enzim Kullanımı: Ekzositozda, kofullerin hücre zarıyla birleşmesini ve içeriğin dışarı atılmasını sağlayan enzimler kullanılır.

4. Taşıma Proteini Kullanımı: Ekzositozda taşıma proteinleri kullanılmaz.

5. Canlı Hücrelerde Gerçekleşir: Ekzositoz sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.

6. Yoğunluk Farkı: Ekzositoz, iki ortam arasındaki yoğunluk farkına bağlı değildir.

7. Hücre Zarı Büyümesi: Ekzositoz sırasında boşaltım veya salgı kofulunun zarı hücre zarı ile birleşeceğinden hücre zar yüzeyi büyür.

8. Hücre Çeperi: Ekzositoz, hücre çeperi olan hücrelerde de gerçekleşebilir.

9. Prokaryotlarda Görülmez: Ekzositoz, prokaryotlarda görülmez.

10. İşlevler: Ekzositoz, tek hücrelilerde ve bazı hücrelerde sindirim atıklarının, hormon, enzim ve salgıların dışarı atılmasını sağlar.

Ek Özellikler:

 • Ekzositoz, hücrelerin iletişim kurmasına ve işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olan önemli bir süreçtir.
 • Ekzositoz ile fagositoz birbirinin tersidir. Fagositozda hücre dışındaki maddeler hücre içine alınırken, ekzositozda hücre içindeki maddeler hücre dışına atılır.

Örnekler:

 • Hormon salgılayan hücrelerin hormonları dışarı atması
 • Sindirim enzimlerinin salgılanması
 • Hücre zarının onarılması

 

Hücre Zarından Madde Alışverişi Örnek Soru ve Açıklamalı Çözümleri

 

Örnek Soru 1) Bir bitki hücresi, hipotonik bir ortamda (su konsantrasyonu hücrenin içinden daha fazla) uzun süre tutulursa ne olur?

1. Su Alımı: Hücre, ozmoz yoluyla çevreden su alır. Su, yarı geçirgen olan hücre zarından içeriye doğru hareket eder.

2. Turgor Basıncı Artışı: Su alımı, hücrenin turgor basıncını (hücre zarı tarafından hücre çeperine uygulanan basınç) artırır.

3. Hücre Şişmesi: Turgor basıncının artması, hücrenin şişmesine neden olur. Hücre zarı esnek olduğu için hücre çeperi tarafından sınırlandırılır.

4. Vakuollerin Şişmesi: Hücrenin su alımı, vakuollerin de su alarak şişmesine yol açar. Vakuoller, hücrenin su depolama organelleridir.

5. Hücre Zarı Gerginliği: Hücre zarı, hücrenin şişmesi nedeniyle gerilir.

6. Plazmoliz Olmama: Hücre çeperi, hücrenin aşırı şişmesini ve patlamasını önler. Bu nedenle, bitki hücreleri hipotonik ortamlarda plazmolize olmazlar.

7. Hücre İşlevlerinde Bozulma: Hücrenin aşırı şişmesi, hücre organellerinin işlevini bozabilir.

8. Hücre Ölümü: Hücre çok uzun süre hipotonik ortamda tutulursa aşırı su alımı nedeniyle ölebilir.

Özet:

 • Bitki hücreleri hipotonik ortamlarda su alarak şişer.
 • Hücre çeperi, hücrenin aşırı şişmesini ve patlamasını önler.
 • Aşırı su alımı, hücre organellerinin işlevini bozabilir ve hücre ölümüne yol açabilir.

Ek Bilgiler:

 • Hipotonik ortamlar, su konsantrasyonunun hücrenin içinden daha fazla olduğu ortamlardır.
 • Hücre zarı, yarı geçirgen bir zardır. Yarı geçirgen zarlar, suyun ve küçük moleküllerin zar boyunca geçmesine izin verirken, büyük moleküllerin geçişini engeller.
 • Turgor basıncı, hücrenin canlılığını ve şeklini koruması için gereklidir.
 • Vakuoller, bitki hücrelerinde su ve besin maddelerini depolayan organellerdir.
 • Plazmoliz, hücrenin su kaybetmesi ve büzülmesi olayıdır.

Örnek Soru 2) Aktif taşıma ve pasif taşıma arasındaki farklar nelerdir?

Enerji Kullanımı:

 • Aktif taşıma: Enerji harcayarak maddeleri konsantrasyon gradyanı tersine taşır.
 • Pasif taşıma: Enerji harcamadan maddeleri konsantrasyon gradyanı yönünde taşır.

Taşıma Yönü:

 • Aktif taşıma: Maddeleri konsantrasyonu düşük ortamdan konsantrasyonu yüksek ortama taşır.
 • Pasif taşıma: Maddeleri konsantrasyonu yüksek ortamdan konsantrasyonu düşük ortama taşır.

Taşıyıcı Protein Kullanımı:

 • Aktif taşıma: Taşıyıcı proteinler kullanır.
 • Pasif taşıma: Taşıyıcı protein kullanabilir veya kullanmayabilir.

Örnekler:

 • Aktif taşıma: Sodyum-potasyum pompası, kalsiyum pompası
 • Pasif taşıma: Difüzyon, ozmoz, facilitated diffusion

Tablo:

Özellik Aktif Taşıma Pasif Taşıma
Enerji kullanımı Enerji harcar Enerji harcamaz
Taşıma yönü Konsantrasyon gradyanı tersine Konsantrasyon gradyanı yönünde
Taşıyıcı protein kullanımı Taşıyıcı protein kullanır Taşıyıcı protein kullanabilir veya kullanmayabilir
Örnekler Sodyum-potasyum pompası, kalsiyum pompası Difüzyon, ozmoz, facilitated diffusion

 

 • Aktif taşıma, hücrenin iyon dengesini koruması, besin maddelerini alması ve atık ürünlerini dışarı atması gibi birçok önemli işlevi için gereklidir.
 • Pasif taşıma, hücreye su, oksijen ve besin maddelerinin girmesini ve atık ürünlerin dışarı atılmasını sağlar.

Örnek Soru 3) Hücre zarı, seçici geçirgenliğe sahip olmasaydı hücre için ne gibi problemler oluşurdu?

Hücre zarı, hücrenin iç ortamını dış ortamdan ayıran ve seçici geçirgenliğe sahip bir yapıdır. Bu seçici geçirgenlik sayesinde hücre, içeriye hangi moleküllerin girip çıkacağını kontrol edebilir. Hücre zarı seçici geçirgen olmasaydı, aşağıdaki gibi birçok problem oluşurdu:

1. iyon Dengesizliği: Hücrenin iyon dengesini koruyamazdı. Sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi iyonlar, hücrenin birçok işlevi için gereklidir. Hücre zarı seçici geçirgen olmasaydı, bu iyonlar hücreye girip çıkabilir ve hücrenin işlevlerini bozabilirdi.

2. Besin Maddelerinin Alınamaması: Hücre, gerekli besin maddelerini alamazdı. Besin maddeleri, hücrenin enerji üretimi, protein sentezi ve diğer işlevleri için gereklidir. Hücre zarı seçici geçirgen olmasaydı, besin maddeleri hücreye giremezdi.

3. Atık Ürünlerin Dışarı Atılamaması: Hücre, atık ürünlerini dışarı atamazdı. Atık ürünler, hücre için toksik olabilir ve hücrenin işlevlerini bozabilir. Hücre zarı seçici geçirgen olmasaydı, atık ürünler hücreden dışarı atılamazdı.

4. Hücrenin Patlaması: Su, hücre zarından içeriye akmaya devam ederdi ve hücre şişerek patlardı. Hücre zarı seçici geçirgen olmasaydı, su hücreye kontrolsüz bir şekilde girebilir ve hücrenin patlamasına neden olabilirdi.

5. Hücrenin Ölümü: Bu problemler sonucunda hücre ölebilirdi. Hücre zarı seçici geçirgenlik özelliğini kaybettiğinde, hücrenin iç ortamı bozulur ve hücre ölür.

Özet:

Hücre zarı seçici geçirgen olmasaydı, hücre birçok problem yaşar ve sonunda ölebilirdi. Seçici geçirgenlik, hücrenin hayatta kalması için gerekli bir özelliktir.

Ek Bilgiler:

 • Hücre zarı, fosfolipitlerden oluşan bir çift katmandır. Fosfolipitlerin hidrofilik (su seven) ve hidrofobik (su sevmeyen) kısımları vardır. Bu yapı sayesinde hücre zarı seçici geçirgenlik özelliğine sahip olur.
 • Hücre zarı, taşıyıcı proteinler ve kanallar aracılığıyla belirli moleküllerin hücreye girip çıkmasına izin verir.
 • Seçici geçirgenlik, hücrenin iyon dengesini korumasına, besin maddelerini almasına, atık ürünlerini dışarı atmasına ve hayatta kalmasına yardımcı olur.

Örnek Soru 4) Endositoz ve ekzositoz arasındaki farklar nelerdir?

Madde Taşıma Yönü:

 • Endositoz: Hücre dışındaki maddeleri hücre içine alır.
 • Ekzositoz: Hücre içindeki maddeleri hücre dışına atar.

Vezikül Kullanımı:

 • Endositoz: Veziküller (kesecikler) aracılığıyla gerçekleşir.
 • Ekzositoz: Veziküller aracılığıyla gerçekleşir.

Enerji Kullanımı:

 • Endositoz: Aktif taşıma olduğu için enerji harcar.
 • Ekzositoz: Bazı türleri aktif taşıma olduğu için enerji harcar, bazı türleri pasif taşıma olduğu için enerji harcamaz.

Türleri:

 • Endositoz: Fagositoz, pinositoz ve pinositoz ile sınıflandırılır.
 • Ekzositoz: Konstitutif ekzositoz ve düzenlenmiş ekzositoz ile sınıflandırılır.

Örnekler:

 • Endositoz: Bakterilerin hücre tarafından yutulması, besin maddelerinin hücreye alınması
 • Ekzositoz: Hormonların salgılanması, enzimlerin salgılanması

Tablo:

Özellik Endositoz Ekzositoz
Madde taşıma yönü Hücre dışına Hücre içine
Vezikül kullanımı Kullanır Kullanır
Enerji kullanımı Aktif taşıma Aktif veya pasif taşıma
Türleri Fagositoz, pinositoz, pinositoz Konstitutif, düzenlenmiş
Örnekler Bakteri yutulması, besin alımı Hormon salgılanması, enzim salgılanması

Ek Bilgiler:

 • Endositoz ve ekzositoz, hücrenin hayatta kalması için gerekli olan önemli hücresel süreçlerdir.
 • Endositoz, hücrenin besin maddelerini almasını, zararlı maddelerden kurtulmasını ve sinyal almasını sağlar.
 • Ekzositoz, hücrenin hormonları, enzimleri ve diğer maddeleri salgılamasını sağlar.

Örnek Soru 5) Bir hücrenin ozmotik basıncı, turgor basıncından daha yüksek olduğunda ne olur?

Bir hücrenin ozmotik basıncı turgor basıncından daha yüksek olduğunda, hücre su alır ve şişer. Bu durum, aşağıdaki gibi bir dizi olaya yol açar:

1. Su Girişi: Ozmotik basınç, hücrenin su alma eğilimini gösterir. Hücrenin ozmotik basıncı turgor basıncından daha yüksek olduğunda, hücre su alır ve şişer.

2. Hücre Zarı Gerginliği: Hücrenin şişmesi, hücre zarının gerilmesine neden olur. Hücre zarı esnek olduğu için hücre çeperi tarafından sınırlandırılır.

3. Turgor Basıncı Artışı: Su alımı, turgor basıncını da artırır. Turgor basıncı, hücre zarı tarafından hücre çeperine uygulanan basınçtır.

4. Plazmoliz Olmama: Hücre çeperi, hücrenin aşırı şişmesini ve patlamasını önler. Bu nedenle, bitki hücreleri ozmotik basınç turgor basıncından daha yüksek olduğunda bile plazmolize olmazlar.

5. Hücre İşlevlerinde Bozulma: Hücrenin aşırı şişmesi, hücre organellerinin işlevini bozabilir.

6. Hücre Ölümü: Hücre çok uzun süre ozmotik basınç turgor basıncından daha yüksek bir ortamda tutulursa aşırı su alımı nedeniyle ölebilir.

Özet:

 • Bir hücrenin ozmotik basıncı turgor basıncından daha yüksek olduğunda, hücre su alır ve şişer.
 • Hücre çeperi, hücrenin aşırı şişmesini ve patlamasını önler.
 • Aşırı su alımı, hücre organellerinin işlevini bozabilir ve hücre ölümüne yol açabilir.

Ek Bilgiler:

 • Ozmotik basınç, çözeltideki çözünen maddenin konsantrasyonu ile belirlenir. Çözünen maddenin konsantrasyonu arttıkça ozmotik basınç da artar.
 • Turgor basıncı, hücrenin canlılığını ve şeklini koruması için gereklidir.
 • Vakuoller, bitki hücrelerinde su ve besin maddelerini depolayan organellerdir.
 • Plazmoliz, hücrenin su kaybetmesi ve büzülmesi olayıdır.

Örnek Soru 6) Taşıyıcı proteinlerin hücre zarından madde geçişindeki rolü nedir?

1. Seçici Geçirgenlik: Hücre zarı, fosfolipitlerden oluşan bir çift katmandır ve bu yapı birçok molekülün geçişini engeller. Taşıyıcı proteinler, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliğini sağlayarak, hangi moleküllerin hücreye girip çıkacağını kontrol eder.

2. Farklı Taşıma Mekanizmaları: Taşıyıcı proteinler, farklı taşıma mekanizmaları kullanarak maddelerin hücre zarından geçişini sağlar. Bu mekanizmalar şunlardır:

 • Pasif Taşıma: Taşıyıcı proteinler, konsantrasyon gradyanı yönünde madde taşınmasını sağlar. Bu taşıma türü enerji harcamaz.
 • Aktif Taşıma: Taşıyıcı proteinler, konsantrasyon gradyanı tersine madde taşınmasını sağlar. Bu taşıma türü enerji harcar.

3. Hızlı ve Verimli Taşıma: Taşıyıcı proteinler, maddelerin hücre zarından hızlı ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlar.

4. Özel Moleküllerin Taşınması: Taşıyıcı proteinler, su, iyonlar, besin maddeleri ve atık ürünler gibi çeşitli moleküllerin taşınmasını sağlar.

5. Hücre Fonksiyonlarının Desteklenmesi: Taşıyıcı proteinler, hücrenin besin alması, atık ürünlerini dışarı atması, iyon dengesini koruması ve diğer birçok fonksiyonunu destekler.

Özet:

Taşıyıcı proteinler, hücre zarından madde geçişinin kontrol edilmesinde ve hücre fonksiyonlarının desteklenmesinde önemli rol oynarlar.

Ek Bilgiler:

 • Taşıyıcı proteinler, transmembran proteinler olarak da adlandırılır.
 • Farklı taşıyıcı proteinler, farklı moleküllere özgüdür.
 • Taşıyıcı proteinlerin yapısı ve işlevi, taşınan moleküle göre değişir.

Örnek Soru 7) Hücre zarı, hangi moleküllerin hücreye girip çıkmasını kontrol eder?

Hücre zarı, hücrenin iç ortamını dış ortamdan ayıran ve seçici geçirgenliğe sahip bir yapıdır. Bu seçici geçirgenlik sayesinde hücre, hangi moleküllerin içeriye girip çıkacağını kontrol edebilir. Hücre zarı tarafından kontrol edilen moleküller şunlardır:

1. Su: Su, hücre zarından kolayca geçebilir.

2. Küçük Moleküller: Oksijen, karbondioksit, gliserol ve üre gibi küçük moleküller de hücre zarından kolayca geçebilir.

3. İyonlar: Sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür gibi iyonlar, taşıyıcı proteinler aracılığıyla hücre zarından geçer.

4. Büyük Moleküller: Proteinler, DNA ve RNA gibi büyük moleküller, hücre zarından normalde geçemez. Bu moleküllerin hücreye girip çıkması için özel taşıma mekanizmalarına ihtiyaç vardır.

5. Lipidler: Lipidler, hücre zarından kolayca geçebilir.

Hücre zarı, hangi moleküllerin hücreye girip çıkacağını kontrol etmek için aşağıdaki mekanizmaları kullanır:

1. Taşıyıcı Proteinler: Taşıyıcı proteinler, belirli moleküllere özgü kanallar veya pompalar görevi görerek bu moleküllerin hücre zarından geçişini sağlar.

2. Pasif Taşıma: Pasif taşıma, konsantrasyon gradyanı yönünde gerçekleşen ve enerji harcamadan molekül taşınmasıdır.

3. Aktif Taşıma: Aktif taşıma, konsantrasyon gradyanı tersine gerçekleşen ve enerji harcayarak molekül taşınmasıdır.

4. Endositoz: Endositoz, hücrenin dış ortamdan besin maddeleri ve diğer molekülleri almasını sağlayan bir taşıma mekanizmasıdır.

5. Ekzositoz: Ekzositoz, hücrenin atık ürünlerini ve diğer molekülleri dış ortama salgılamasını sağlayan bir taşıma mekanizmasıdır.

Özet:

Hücre zarı, seçici geçirgenlik özelliği sayesinde hücrenin iç ortamını dış ortamdan korur ve hangi moleküllerin hücreye girip çıkacağını kontrol eder. Bu kontrol, taşıyıcı proteinler, pasif taşıma, aktif taşıma, endositoz ve ekzositoz gibi mekanizmalar aracılığıyla sağlanır.

Ek Bilgiler:

 • Hücre zarı, fosfolipitlerden oluşan bir çift katmandır.
 • Fosfolipitlerin hidrofilik (su seven) ve hidrofobik (su sevmeyen) kısımları vardır.
 • Bu yapı sayesinde hücre zarı, su ve yağda çözünen moleküllerin geçişini kontrol edebilir.

Örnek Soru 8) Difüzyon ve osmoz arasındaki farklar nelerdir?

1. Taşınan Molekül:

 • Difüzyon: Herhangi bir molekülün (su, iyonlar, proteinler) konsantrasyonu yüksek olduğu ortamdan konsantrasyonu düşük olduğu ortama taşınmasıdır.
 • Ozmoz: Yalnızca suyun yarı geçirgen bir zardan konsantrasyonu düşük olduğu ortama taşınmasıdır.

2. Yarı Geçirgen Zar:

 • Difüzyon: Yarı geçirgen zar gerekmez. Herhangi bir ortamda gerçekleşebilir.
 • Ozmoz: Yarı geçirgen bir zar gereklidir. Su, yarı geçirgen zardan geçebilen diğer moleküllerden (örneğin proteinler) ayrılabilir.

3. Taşıma Yönü:

 • Difüzyon: Moleküller, konsantrasyon gradyanı yönünde (yüksekten düşüğe) hareket eder.
 • Ozmoz: Su, konsantrasyonu düşük olduğu ortama (hipoozmotik ortam) doğru hareket eder.

4. Enerji Kullanımı:

 • Difüzyon: Enerji harcamadan gerçekleşen pasif bir taşıma mekanizmasıdır.
 • Ozmoz: Enerji harcamadan gerçekleşen pasif bir taşıma mekanizmasıdır.

5. Örnekler:

 • Difüzyon: Parfümün bir odada dağılması, oksijenin akciğerlerden kana taşınması.
 • Ozmoz: Bitki hücrelerinin su alması, kırmızı kan hücrelerinin şişmesi veya büzülmesi.

Özet:

Difüzyon ve ozmoz, her ikisi de konsantrasyon gradyanı yönünde gerçekleşen pasif taşıma mekanizmalarıdır. Difüzyon, herhangi bir molekülün taşınmasını kapsar ve yarı geçirgen zar gerektirmez. Ozmoz ise sadece suyun taşınmasını kapsar ve yarı geçirgen zar gereklidir.

Ek Bilgiler:

 • Difüzyon hızı, molekülün büyüklüğüne ve konsantrasyon gradyanına bağlıdır.
 • Ozmoz, hücreler için önemli bir süreçtir. Bitki hücrelerinin turgor basıncını ve hayvan hücrelerinin su dengesini korumasına yardımcı olur.

Örnek Soru 9) Bir hücrenin plazmolize olması ne demektir?

Plazmoliz Nedir?

Plazmoliz, bir hücrenin hipertonik bir ortama konulduğunda su kaybetmesi ve büzüşmesi olayıdır. Hipertonik ortam, hücrenin içinden daha fazla çözünen maddeye sahip olan ortamdır.

Plazmoliz Süreci:

 1. Bir hücre hipertonik bir ortama konulduğunda, hücrenin içindeki su, yarı geçirgen zar yoluyla dışarıya doğru hareket eder.
 2. Su kaybı, hücrenin büzüşmesine neden olur.
 3. Hücre zarı, hücre çeperine çekilir.
 4. Hücre çeperi, hücrenin şeklini korumaya yardımcı olur.

Plazmolizin Sonuçları:

 • Hücrenin işlevleri bozulabilir.
 • Hücre ölümü meydana gelebilir.

Plazmolizin Görülmesi:

Plazmoliz, mikroskop altında gözlemlenebilir. Plazmolize olmuş bir hücrede, hücre zarı hücre çeperinden ayrılır ve hücre büzülmüş görünür.

Plazmolizin Önemi:

Plazmoliz, hücrelerin osmotik dengesi ve turgor basıncı hakkında bilgi edinmek için önemli bir araçtır.

Plazmolizin Önlenmesi:

Plazmoliz, hücreyi izotonik veya hipotonik bir ortama koyarak önlenebilir. İzotonik ortam, hücrenin içindeki ve dışındaki çözünen madde konsantrasyonlarının eşit olduğu ortamdır. Hipotonik ortam ise hücrenin içindekinden daha az çözünen maddeye sahip olan ortamdır.

Özet:

Plazmoliz, hücrenin hipertonik bir ortama konulduğunda su kaybetmesi ve büzüşmesi olayıdır. Plazmoliz, hücrenin işlevlerini bozabilir ve hücre ölümüne neden olabilir. Plazmoliz, mikroskop altında gözlemlenebilir ve hücrelerin osmotik dengesi ve turgor basıncı hakkında bilgi edinmek için önemli bir araçtır.


Örnek Soru 10) Hücre zarının fosfolipit yapısı, hücre zarının işlevlerini nasıl etkiler?

Hücre zarının fosfolipit yapısı, zarın birçok işlevini doğrudan etkiler. Bu etkilerin birkaçı şunlardır:

1. Seçici Geçirgenlik:

Fosfolipitler, hidrofilik (su seven) ve hidrofobik (su sevmeyen) kısımlara sahip amfipatik moleküllerdir. Hidrofilik başları suda çözünürken, hidrofobik kuyrukları sudan uzak durarak zarın iç kısmında yer alır. Bu yapı, hücre zarının suda çözünen moleküllere (örneğin iyonlar, besin maddeleri) karşı seçici geçirgenlik özelliğine sahip olmasını sağlar. Hidrofobik moleküller ise zarın içinden kolayca geçebilir.

2. Akıcılık:

Fosfolipitler, zarın akıcı olmasını sağlar. Bu akıcılık, zarın şeklini değiştirmesine ve hücrenin hareket etmesine imkan verir. Ayrıca, zar proteinlerinin hareketliliğini de sağlar.

3. Turgor Basıncı:

Hücrenin iç kısmındaki su, hücre zarına basınç uygular. Bu basınç, turgor basıncı olarak adlandırılır. Turgor basıncı, bitki hücrelerinin şeklini korumasına ve hayvan hücrelerinin bölünmesine yardımcı olur.

4. Sinyal Transdüksiyonu:

Hücre zarı, hücre dışındaki sinyalleri hücrenin içine ileten bir sinyal transdüksiyon sistemi olarak işlev görür. Bu sistemde, zar proteinleri önemli bir rol oynar. Fosfolipitler, zar proteinlerinin işlevini ve hareketliliğini etkileyerek sinyal transdüksiyon sürecini de etkiler.

5. Hücre-Hücre Etkileşimi:

Hücre zarı, hücrelerin birbirleriyle etkileşime girmesine yardımcı olur. Fosfolipitler, hücre-hücre tanıma ve yapışma gibi işlemlerde rol oynar.

Özet:

Hücre zarının fosfolipit yapısı, zarın seçici geçirgenlik, akıcılık, turgor basıncı, sinyal transdüksiyonu ve hücre-hücre etkileşimi gibi birçok işlevini doğrudan etkiler.

Ek Bilgiler:

 • Fosfolipitlerin türü ve oranı, hücre zarının özelliklerini ve işlevlerini etkileyebilir.
 • Kolesterol, zarın akıcılığını ve geçirgenliğini etkileyen bir lipid türüdür.
 • Zar proteinleri, hücre zarının işlevlerini büyük ölçüde belirler.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap