YKS Biyoloji Sitoplazma ve Çekirdek Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YKS Biyoloji Sitoplazma ve Çekirdek Konu Anlatımı ve Soru Çözümü PDF

Öğrenci kozu ekibi olarak ücretsiz içerik paylaşımlarımız devam etmektedir. Bu yazımızın içeriğinde YKS Biyoloji’nin önemli konularından biri olan Sitoplazma ve Çekirdek konusu detaylı olarak anlatılmış ve konu sonunda örnek sorular ve detaylı çözümleri yer almaktadır. İçeriğin sonunda bu konu anlatımının ve örnek soru çözümünü PDF olarak mevcuttur.

Sitoplazma

Hücrenin zar ile çevrili, çekirdek hariç tüm organelleri ve canlılığı oluşturan maddeleri içeren yarı sıvı, jöle kıvamında bir maddedir. Hücrenin hacminin büyük bir kısmını oluşturur ve hücrenin canlılığını sürdürmesi için gerekli olan birçok önemli işlevi yerine getirir.

Sitoplazmanın Bileşenleri

 • Su: Sitoplazmanın en büyük bileşenidir ve %70-80’ini oluşturur. Hücre içi maddelerin taşınmasını, reaksiyon ortamının sağlanmasını ve hücre şeklinin korunmasını sağlar.
 • Proteinler: Enzimler, yapısal proteinler ve taşıyıcı proteinler olmak üzere çeşitli proteinler sitoplazmada bulunur. Enzimler metabolik reaksiyonları katalize eder, yapısal proteinler hücreye destek sağlar ve taşıyıcı proteinler hücre zarı boyunca madde taşınmasını sağlar.
 • Karbonhidratlar: Glikoz, fruktoz ve galaktoz gibi basit şekerler ve nişasta ve glikojen gibi kompleks karbonhidratlar sitoplazmada bulunur. Hücreye enerji sağlar ve yapısal destek sağlar.
 • Yağlar: Fosfolipidler, steroller ve trigliseritler gibi yağlar sitoplazmada bulunur. Hücre zarının yapısını oluşturur, enerji depolar ve hücreyi dış etkenlerden korur.
 • Nükleik asitler: DNA ve RNA sitoplazmada bulunur. DNA kalıtsal bilgileri taşır ve RNA protein sentezinde kullanılır.
 • Mineraller: Potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller sitoplazmada bulunur. Hücre içi dengeyi sağlar ve enzimlerin işlev görmesi için gereklidir.

Sitoplazmanın Görevleri

 • Hücre organellerini taşır ve korur: Sitoplazma, hücre organellerini yerinde tutar ve onları mekanik hasarlardan korur.
 • Hücre içi maddelerin taşınmasını sağlar: Sitoplazma, besin, oksijen, atık ürünler ve diğer hücre içi maddelerin hücre içerisinde taşınmasını sağlar.
 • Enzimler ve diğer proteinler vasıtasıyla metabolik reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar: Sitoplazmada bulunan enzimler ve diğer proteinler, hücre solunumu, protein sentezi ve DNA kopyalama gibi metabolik reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar.
 • Hücrenin besin ve enerji depolanmasını sağlar: Sitoplazma, glikojen, yağlar ve proteinler gibi besin ve enerji depolarını içerir.
 • Hücrenin şeklini korur: Sitoplazma, hücreye şeklini verir ve hücre iskeletini oluşturan proteinleri içerir.

 

Sitoplazmada Bulunan Organeller

Endoplazmik Retikulum (ER):

 • İki tip ER vardır: kaba ER ve pürüzsüz ER.
 • Kaba ER, ribozomlara bağlıdır ve protein sentezinde rol oynar.
 • Pürüzsüz ER, ribozomlara bağlı değildir ve lipid sentezi, detoksifikasyon ve hücre içi kalsiyum depolanması gibi çeşitli işlevleri yerine getirir.

Golgi Aygıtı:

 • Proteinlerin ve lipitlerin paketlenmesi ve salgılanmasında rol oynar.
 • Golgi aygıtı, veziküller adı verilen küçük kesecikler oluşturarak proteinleri ve lipitleri hücrenin dışına taşır.

Vakuoller:

 • Çeşitli türleri vardır: besin vakuolleri, su vakuolleri ve kontraktil vakuoller.
 • Besin vakuolleri, besinleri depolar.
 • Su vakuolleri, hücrenin su dengesini sağlar.
 • Kontraktil vakuoller, su ve atık ürünleri hücreden dışarı atar.

Lizozomlar:

 • Hücrenin sindirim sistemidir.
 • Yıpranmış organelleri ve hücreye giren yabancı maddeleri parçalar.

Mitokondri:

 • Hücrenin enerji santrali olarak bilinir.
 • Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan ATP’yi üretir.

Bunlara ek olarak sitoplazmada bulunan diğer organeller şunlardır:

 • Ribozomlar: Protein sentezinden sorumludur.
 • Mikrotübüller: Hücre şeklini korur ve hücre içi organellerin taşınmasında rol oynar.
 • Aktin filamentleri: Hücre hareketine yardımcı olur.
 • Peroksizomlar: Hücreyi reaktif oksijen türlerinden korur.

Organellerin Birbiriyle İlişkisi:

 • Hücredeki organeller birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışarak hücrenin işlevlerini yerine getirir.
 • Örneğin, ER’de sentezlenen proteinler Golgi aygıtına taşınır ve burada paketlenerek hücre dışına salgılanır.
 • Mitokondri tarafından üretilen ATP, hücrenin diğer organelleri tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır.

Organellerin Önemi:

 • Organeller, hücrenin yaşaması için gerekli olan tüm fonksiyonları yerine getirir.
 • Her organelin kendine özgü bir işlevi vardır ve bu işlevler hücrenin hayatta kalması için gereklidir.
 • Organellerin işlev bozukluğu veya yokluğu, hücre ölümüne yol açabilir.

 

Çekirdek

Çekirdek, hücrenin kontrol merkezidir. Hücrenin DNA’sını içerir ve hücrenin tüm fonksiyonlarını yönetir. Çekirdek, hücrenin sitoplazmasından bir zarla ayrılmıştır.

Çekirdeğin Yapısı

 • Çekirdek Zarı: Çekirdeği sitoplazmadan ayırır ve seçici geçirgenlik özelliğine sahiptir. Nükleotidler, proteinler ve RNA gibi moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını kontrol eder.
 • Çekirdek Plazması: DNA ve diğer proteinleri içeren yarı sıvı bir maddedir.
 • Kromozomlar: DNA’yı içeren yapılardır. Her hücre türü belirli sayıda kromozoma sahiptir.
 • Nükleolus: Ribozomal RNA sentezinde görev alır. Ribozomlar, protein sentezinden sorumlu organellerdir.

Çekirdeğin Görevleri

 • DNA’yı saklar ve korur: DNA, hücrenin kalıtsal bilgilerini içerir. Çekirdek, DNA’yı hasardan korur ve hücre bölünmesi sırasında kopyalanmasını sağlar.
 • Kalıtsal bilgilerin aktarılmasını sağlar: DNA, hücre bölünmesi sırasında kopyalanır ve yeni hücrelere aktarılır. Bu sayede, kalıtsal bilgiler bir nesilden diğerine aktarılır.
 • Protein sentezinin kontrolünü sağlar: DNA’daki bilgiler, RNA’ya kopyalanır ve RNA’dan protein sentezlenir. Çekirdek, protein sentezinin hangi genlerin aktif hale gelmesiyle gerçekleşeceğini kontrol eder.
 • Hücrenin bölünmesini ve çoğalmasını kontrol eder: Çekirdek, hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını ve yeni hücrelere dağıtılmasını kontrol eder.

Çekirdek Zarı

 • Çekirdek zarı, çift katmanlı bir fosfolipid zardır.
 • Nükleotidler, proteinler ve RNA gibi moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını kontrol eder.
 • Çekirdek zarında nükleer gözenekler adı verilen küçük delikler bulunur. Bu delikler, moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını sağlar.

Kromozomlar

 • DNA’yı içeren yapılardır.
 • Her hücre türü belirli sayıda kromozoma sahiptir.
 • Kromozomlar, DNA’nın proteinlerle sarılmasıyla oluşur.
 • DNA, genleri içerir. Genler, proteinlerin sentezini kodlayan DNA dizileridir.

Nükleolus:

 • Ribozomal RNA sentezinde görev alır.
 • Ribozomlar, protein sentezinden sorumlu organellerdir.
 • Nükleolus, ribozomal RNA’nın sentezlenmesini ve ribozomların birleştirilmesini sağlar.

Çekirdek ve Sitoplazma:

 • Çekirdek ve sitoplazma, hücrenin işlevini yerine getirebilmesi için birlikte çalışır.
 • DNA’daki bilgiler sitoplazmaya taşınır ve burada protein sentezi için kullanılır.
 • Sitoplazmada üretilen proteinler çekirdeğe taşınır ve burada çeşitli işlevler görür.

Çekirdek Hastalıkları:

 • Kanser: Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Kanser hücrelerinde genellikle çekirdek zarı ve DNA’da hasar bulunur.
 • Otopsomal dominant hastalıklar: Bu hastalıklar, bir genin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkar. Mutasyonlu gen, hücrenin işlevini bozar ve hastalığa yol açar.
 • Otopsomal resesif hastalıklar: Bu hastalıklar, her iki kromozomda da aynı genin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkar. Mutasyonlu genler, hücrenin işlevini bozar ve hastalığa yol açar.

 

YKS Biyoloji Sitoplazma ve Çekirdek Örnek Soru Çözümü

1. Sitoplazmanın bileşenleri nelerdir ve her birinin hücre için önemi nedir?

Sitoplazma, hücrenin zar ile çevrili, çekirdek hariç tüm organelleri ve canlılığı oluşturan maddeleri içeren yarı sıvı, jöle kıvamında bir maddedir. Hücrenin hacminin büyük bir kısmını oluşturur ve hücrenin canlılığını sürdürmesi için gerekli olan birçok önemli işlevi yerine getirir.

Sitoplazmanın Bileşenleri:

 • Su: Sitoplazmanın en büyük bileşenidir ve %70-80’ini oluşturur. Hücre içi maddelerin taşınmasını, reaksiyon ortamının sağlanmasını ve hücre şeklinin korunmasını sağlar.
 • Proteinler: Enzimler, yapısal proteinler ve taşıyıcı proteinler olmak üzere çeşitli proteinler sitoplazmada bulunur. Enzimler metabolik reaksiyonları katalize eder, yapısal proteinler hücreye destek sağlar ve taşıyıcı proteinler hücre zarı boyunca madde taşınmasını sağlar.
 • Karbonhidratlar: Glikoz, fruktoz ve galaktoz gibi basit şekerler ve nişasta ve glikojen gibi kompleks karbonhidratlar sitoplazmada bulunur. Hücreye enerji sağlar ve yapısal destek sağlar.
 • Yağlar: Fosfolipidler, steroller ve trigliseritler gibi yağlar sitoplazmada bulunur. Hücre zarının yapısını oluşturur, enerji depolar ve hücreyi dış etkenlerden korur.
 • Nükleik asitler: DNA ve RNA sitoplazmada bulunur. DNA kalıtsal bilgileri taşır ve RNA protein sentezinde kullanılır.
 • Mineraller: Potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller sitoplazmada bulunur. Hücre içi dengeyi sağlar ve enzimlerin işlev görmesi için gereklidir.

Her Bir Bileşenin Önemi:

 • Su: Hücre içi maddelerin taşınması, reaksiyon ortamının sağlanması ve hücre şeklinin korunması için gereklidir.
 • Proteinler: Metabolik reaksiyonların katalizlenmesi, hücreye destek sağlanması ve hücre zarı boyunca madde taşınması için gereklidir.
 • Karbonhidratlar: Hücreye enerji sağlanması ve yapısal destek sağlanması için gereklidir.
 • Yağlar: Hücre zarının yapısının oluşturulması, enerji depolanması ve hücrenin dış etkenlerden korunması için gereklidir.
 • Nükleik asitler: Kalıtsal bilgilerin taşınması ve protein sentezinde kullanılması için gereklidir.
 • Mineraller: Hücre içi dengenin sağlanması ve enzimlerin işlev görmesi için gereklidir.

2. Sitoplazmada bulunan organelleri ve her birinin görevlerini açıklayınız.

Sitoplazmada bulunan çeşitli organeller, hücrenin hayati fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar. Her organelin kendine özgü bir görevi vardır ve bu görevler hücrenin hayatta kalması için gereklidir.

Sitoplazmada bulunan bazı önemli organeller ve görevleri şunlardır:

1. Endoplazmik Retikulum (ER):

 • İki tipi vardır: kaba ER ve pürüzsüz ER.
 • Kaba ER, ribozomlara bağlıdır ve protein sentezinde rol oynar.
 • Pürüzsüz ER, ribozomlara bağlı değildir ve lipid sentezi, detoksifikasyon ve hücre içi kalsiyum depolanması gibi çeşitli işlevleri yerine getirir.

2. Golgi Aygıtı:

 • Proteinlerin ve lipitlerin paketlenmesi ve salgılanmasında rol oynar.
 • Golgi aygıtı, veziküller adı verilen küçük kesecikler oluşturarak proteinleri ve lipitleri hücrenin dışına taşır.

3. Vakuoller:

 • Çeşitli türleri vardır: besin vakuolleri, su vakuolleri ve kontraktil vakuoller.
 • Besin vakuolleri, besinleri depolar.
 • Su vakuolleri, hücrenin su dengesini sağlar.
 • Kontraktil vakuoller, su ve atık ürünleri hücreden dışarı atar.

4. Lizozomlar:

 • Hücrenin sindirim sistemidir.
 • Yıpranmış organelleri ve hücreye giren yabancı maddeleri parçalar.

5. Mitokondri:

 • Hücrenin enerji santrali olarak bilinir.
 • Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan ATP’yi üretir.

Bunlara ek olarak sitoplazmada bulunan diğer organeller şunlardır:

 • Ribozomlar: Protein sentezinden sorumludur.
 • Mikrotübüller: Hücre şeklini korur ve hücre içi organellerin taşınmasında rol oynar.
 • Aktin filamentleri: Hücre hareketine yardımcı olur.
 • Peroksizomlar: Hücreyi reaktif oksijen türlerinden korur.

Organellerin Birbiriyle İlişkisi:

Hücredeki organeller birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışarak hücrenin işlevlerini yerine getirir. Örneğin, ER’de sentezlenen proteinler Golgi aygıtına taşınır ve burada paketlenerek hücre dışına salgılanır. Mitokondri tarafından üretilen ATP, hücrenin diğer organelleri tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır.


3. Çekirdeğin yapısını ve her bir bileşeninin işlevini ayrıntılı olarak anlatınız.

Çekirdek, hücrenin kontrol merkezidir. Hücrenin DNA’sını içerir ve hücrenin tüm fonksiyonlarını yönetir. Çekirdek, hücrenin sitoplazmasından bir zarla ayrılmıştır.

Çekirdeğin Yapısı:

 • Çekirdek Zarı: Çekirdeği sitoplazmadan ayırır ve seçici geçirgenlik özelliğine sahiptir. Nükleotidler, proteinler ve RNA gibi moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını kontrol eder.
 • Çekirdek Plazması: DNA ve diğer proteinleri içeren yarı sıvı bir maddedir.
 • Kromozomlar: DNA’yı içeren yapılardır. Her hücre türü belirli sayıda kromozoma sahiptir.
 • Nükleolus: Ribozomal RNA sentezinde görev alır. Ribozomlar, protein sentezinden sorumlu organellerdir.

Her Bir Bileşenin İşlevi:

 • Çekirdek Zarı:

  • Nükleotidler, proteinler ve RNA gibi moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını kontrol eder.
  • Çekirdek zarında nükleer gözenekler adı verilen küçük delikler bulunur. Bu delikler, moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını sağlar.
 • Çekirdek Plazması:

  • DNA’yı ve diğer proteinleri taşır ve korur.
  • Çekirdek plazmasında DNA kopyalama ve transkripsiyon gibi önemli işlemler gerçekleşir.
 • Kromozomlar:

  • DNA’yı proteinlerle sarılmış şekilde içerir.
  • Kalıtsal bilgileri taşır ve hücre bölünmesi sırasında yeni hücrelere aktarılır.
 • Nükleolus:

  • Ribozomal RNA sentezinde görev alır.
  • Ribozomların birleştirilmesini sağlar.

4. Çekirdek ve sitoplazma arasındaki ilişki nedir? Bu iki organel birbirleriyle nasıl etkileşime girer?

Çekirdek ve sitoplazma, hücrenin iki ana bileşenidir ve hücrenin işlevlerini yerine getirmesi için birlikte çalışırlar.

Çekirdek, hücrenin kontrol merkezi olarak görev yapar ve DNA’yı içerir. DNA, hücrenin kalıtsal bilgilerini taşır ve protein sentezi için kullanılır. Sitoplazma ise hücrenin organellerini ve diğer bileşenlerini içeren yarı sıvı bir maddedir.

Çekirdek ve sitoplazma arasındaki ilişki ve etkileşim şu şekilde gerçekleşir:

1. Bilgi Akışı:

 • DNA’daki bilgiler, çekirdekte RNA’ya kopyalanır.
 • RNA, sitoplazmaya taşınır ve ribozomlar tarafından protein sentezinde kullanılır.
 • Proteinler, hücrenin çeşitli işlevlerini yerine getirir.

2. Madde Taşıma:

 • Nükleer gözenekler, nükleotidler, proteinler ve RNA gibi moleküllerin çekirdeğe girip çıkmasını sağlar.
 • Sitoplazmada sentezlenen proteinler, çekirdeğe taşınır ve burada çeşitli işlevler görür.

3. Organel Koordinasyonu:

 • Çekirdek, hücrenin organellerinin işlevlerini koordine eder.
 • Organeller, sitoplazmada bulunur ve hücrenin çeşitli işlevlerini yerine getirir.

4. Hücre Bölünmesi:

 • Çekirdek, hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını ve yeni hücrelere dağıtılmasını kontrol eder.
 • Sitoplazmadaki organeller de hücre bölünmesi sırasında eşit şekilde dağılır.

Özetle:

 • Çekirdek ve sitoplazma, hücrenin işlevlerini yerine getirmesi için birlikte çalışan iki ana bileşendir.
 • Bilgi akışı, madde taşıma, organel koordinasyonu ve hücre bölünmesi gibi çeşitli mekanizmalar aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girerler.
 • Bu etkileşim, hücrenin sağlıklı ve işlevsel kalması için gereklidir.

Etkileşimin Bozulması:

 • Çekirdek ve sitoplazma arasındaki etkileşimin bozulması, hücrede çeşitli sorunlara yol açabilir.
 • Örneğin, DNA’da hasar meydana gelirse, protein sentezi olumsuz etkilenebilir ve bu da hücre ölümüne yol açabilir.

5. Sitoplazma veya çekirdeğin işlev bozukluğu veya hastalıkları nelerdir? Bu hastalıkların hücre ve organizma üzerindeki etkileri nelerdir?

Sitoplazma ve çekirdek, hücrenin iki ana bileşenidir ve birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu organellerin işlev bozukluğu veya hastalıkları, hücre ve organizma üzerinde önemli etkilere yol açabilir.

Sitoplazma Hastalıkları:

 • Hiyalin Dejenerasyon: Hücrelerde protein birikmesi sonucu hücrenin şişmesi ve işlev bozukluğu.
 • Vakuolar Dejenerasyon: Hücrelerde su birikmesi sonucu hücrenin şişmesi ve işlev bozukluğu.
 • Yağlanma: Hücrelerde yağ birikmesi sonucu hücrenin işlev bozukluğu.
 • Pigmentasyon: Hücrelerde melanin gibi pigmentlerin birikmesi.

Çekirdek Hastalıkları:

 • Kanser: Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması.
 • Otopsomal dominant hastalıklar: Bir genin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan hastalıklar.
 • Otopsomal resesif hastalıklar: Her iki kromozomda da aynı genin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan hastalıklar.

Hücre ve Organizma Üzerindeki Etkiler:

 • Hücre Ölümü: Sitoplazma veya çekirdeğin işlev bozukluğu veya hastalıkları hücre ölümüne yol açabilir.
 • Doku Hasarı: Hücre ölümü, dokularda hasara ve işlev bozukluğuna yol açabilir.
 • Organ Yetmezliği: Doku hasarı, organ yetmezliğine yol açabilir.
 • Ölüm: Organ yetmezliği, ölümcül olabilir.

6. Sitoplazma ve çekirdek arasındaki farkları karşılaştırmalı bir tablo şeklinde özetleyiniz

Özellik Sitoplazma Çekirdek
Tanım Hücre zarının iç kısmında bulunan yarı sıvı bir madde Hücrenin kontrol merkezini oluşturan ve DNA’yı içeren organel
Yapı Su, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, nükleik asitler ve mineraller içerir Çekirdek zarı, çekirdek plazması, kromozomlar ve nükleolus içerir
İşlevler Organelleri taşır ve korur, hücre içi madde taşınmasını sağlar, enzimler ve proteinler vasıtasıyla metabolik reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar, besin ve enerji depolar DNA’yı saklar ve korur, kalıtsal bilgilerin aktarılmasını sağlar, protein sentezinin kontrolünü sağlar, hücrenin bölünmesini ve çoğalmasını kontrol eder
Çekirdek Zarı Yok Var
DNA Yok Var
Ribozomlar Var Yok
Organeller Var Var
Boyut Daha büyük Daha küçük

Ek Farklılıklar:

 • Sitoplazma, hücrenin tüm hacminin %70-80’ini oluştururken, çekirdek hücrenin %5-10’unu oluşturur.
 • Sitoplazma, hücrenin tüm organellerini içerirken, çekirdek sadece DNA’yı içerir.
 • Sitoplazma, hücre içi madde taşınmasında rol oynarken, çekirdek protein sentezinin kontrolünü sağlar.
 • Sitoplazma, hücrenin besin ve enerji depolanmasında rol oynarken, çekirdek kalıtsal bilgilerin aktarılmasında rol oynar.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap