YKS Kimya Bilimi Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YKS Kimya Bilimi Konu Anlatımı ve Soru Çözümü PDF

YKS Kimyanın ilk konusu olan Kimya Bilimi konusu bu yazı içeriğinde detaylı olarak anlatılmıştır. Konu anlatımı sonrası Kimya Bilimi hakkında açıklamalı çözümlü örnek sorular yer almaktadır. Sadece bu örnek sorular ile bile konuyu tam olarak kavrayabilirsiniz. Sizler için özenle hazırlanmış Kimya Bilimi konu anlatımı ve soru çözümü yazı sonunda PDF olarak da paylaşılmıştır. PDF olarak mevcuttur.

Simyadan Kimyaya Konu Anlatımı

Simya, kimya biliminin öncüsü olarak kabul edilen bir uygulamalı bilim dalıdır. Antik Mısır, Mezopotamya ve Çin’de ortaya çıkan simya, metalleri altına dönüştürme, ölümsüzlük iksiri bulma ve evrenin gizemlerini çözme gibi amaçlar gütmüştür.

Simyanın Özellikleri:

 • Deneysel: Simyacılar, laboratuvar ortamında deneyler yaparak maddelerin özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemişlerdir.
 • Gizemli: Simya, semboller ve gizemli dillere dayalı bir bilgi birikimiydi. Simyacılar, bilgilerini sadece seçilmiş kişilerle paylaşmışlardır.
 • Felsefi: Simya, sadece maddelerin dönüşümünü değil, aynı zamanda insanın ruhsal dönüşümünü de amaçlamıştır.

Simyanın Kimyaya Katkıları:

 • Laboratuvar teknikleri: Simyacılar, deneyler yapmak için çeşitli laboratuvar teknikleri geliştirmişlerdir. Bu teknikler, modern kimyada da kullanılmaktadır.
 • Madde ve enerji kavramları: Simyacılar, madde ve enerjinin dönüşümü hakkında ilk fikirleri ortaya koymuşlardır.
 • Kimyasal elementler: Simyacılar, altın, gümüş ve demir gibi birçok kimyasal elementi keşfetmişlerdir.

Simyadan Kimyaya Geçiş:

 • 17. yüzyılda: Bilimsel yöntemin gelişmesiyle birlikte simya, yerini modern kimyaya bırakmıştır.
 • Robert Boyle: Boyle, gazların davranışlarını inceleyerek kimyada deneysel yöntemi ilk kullanan bilim insanlarından biridir.
 • Antoine Lavoisier: Lavoisier, maddenin korunumu yasasını keşfederek modern kimyanın temellerini atmıştır.

Simya ve Kimya Arasındaki Farklılıklar:

Özellik Simya Kimya
Amaç Metalleri altına dönüştürme, ölümsüzlük iksiri bulma Maddelerin yapısını ve özelliklerini anlamak
Yöntem Deneysel, gizemli, felsefi Deneysel, bilimsel, sistematik
Bilgi birikimi Semboller ve gizemli dillere dayalı Sistematik ve açık bir şekilde aktarılır

 

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

Kimya, madde ve maddenin değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya bilimi, çok geniş bir yelpazeyi kapsar ve birçok alt dala ayrılır. Kimyacılar, bu alt dallarda uzmanlaşarak çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulurlar.

Kimya Disiplinleri:

 • Anorganik Kimya: Metaller, ametalller ve inorganik bileşikleri inceler.
 • Organik Kimya: Karbon ve karbon bileşiklerini inceler.
 • Fizikokimya: Kimyasal sistemlerin fiziksel prensiplerini inceler.
 • Analitik Kimya: Maddelerin bileşimini ve yapısını belirleme yöntemlerini geliştirir.
 • Biyokimya: Yaşayan organizmalardaki kimyasal süreçleri inceler.
 • Çevre Kimyası: Çevre kirliliğini ve korunmasını inceler.
 • Tıp Kimyası: İlaçların geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgilenir.
 • Endüstriyel Kimya: Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin üretimi ile ilgilenir.
 • Tarım Kimyası: Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar ve gübreleri inceler.

Kimyanın Sembolik Dili

Kimya bilimi, madde ve maddenin değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya biliminde, elementleri, bileşikleri ve kimyasal reaksiyonları temsil etmek için semboller ve formüller kullanılır. Bu semboller ve formüller, kimya biliminin dili olarak kabul edilir ve kimyasal bilgileri daha kolay ve net bir şekilde ifade etmemizi sağlar.

Kimyasal Elementlerin Sembolleri:

Her element, tek bir harf veya iki harften oluşan bir sembole sahiptir. Bu semboller, elementin periyodik cetveldeki yerini ve kimyasal özelliklerini temsil eder. Örneğin:

 • H: Hidrojen
 • O: Oksijen
 • C: Karbon
 • Na: Sodyum
 • Cl: Klor

Kimyasal Bileşiklerin Formülleri:

Bir kimyasal bileşiğin formülü, bileşiği oluşturan elementlerin sembollerini ve her elementin atom sayısını gösterir. Formülde elementlerin sembolleri yan yana yazılır ve her elementin atom sayısı sembolün altına küçük bir sayı olarak yazılır. Örneğin:

 • H2O: Su (iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu)
 • CO2: Karbondioksit (bir karbon atomu ve iki oksijen atomu)
 • NaCl: Sodyum klorür (bir sodyum atomu ve bir klor atomu)

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

Kimya bilimi, tarih boyunca birçok bilim insanının katkılarıyla gelişmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Bu bilim insanları, elementleri keşfederek, kimyasal reaksiyonları inceleyerek ve yeni kimyasal maddeler üreterek kimya biliminin ilerlemesine katkıda bulunmuşlardır.

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanlarından Bazıları:

 • Antoine Lavoisier (1743-1794): Modern kimyanın babası olarak kabul edilir. Maddenin korunumu yasasını keşfetmiş ve kimyasal reaksiyonları denklemler ile ifade etmiştir.
 • John Dalton (1766-1844): Atom teorisini ortaya koymuştur.
 • Dmitri Mendeleev (1834-1907): Periyodik cetveli oluşturmuştur.
 • Marie Curie (1867-1934): Radyoaktiviteyi keşfetmiştir.
 • Robert Boyle (1627-1691): Boyle yasasını keşfetmiştir.
 • Joseph Priestley (1733-1804): Oksijeni keşfetmiştir.
 • Henry Cavendish (1731-1810): Hidrojeni keşfetmiştir.
 • Amedeo Avogadro (1776-1856): Avogadro yasasını keşfetmiştir.
 • Svante Arrhenius (1859-1927): Asit-baz teorisini ortaya koymuştur.
 • Linus Pauling (1901-1994): Kimyasal bağ teorisi ve moleküler modelleme alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.

Bu bilim insanlarının katkıları, kimya biliminin gelişmesinde ve modern dünyanın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Türk Bilim İnsanları:

 • Ahmet Tevfik Sünel (1873-1948): Türkiye’de kimya eğitiminin ve araştırmalarının öncülerinden biridir.
 • Omer Celal Sarc (1891-1972): Türkiye’de organik kimya araştırmalarının öncülerinden biridir.
 • Fuat Sezgin (1924-2018): Bilim tarihi ve İslam bilim tarihi alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.

 

YKS Kimya Bilimi Örnek Soru Çözümü

 

Örnek Soru 1) Simya ve kimya arasındaki temel farklar nelerdir?

Simya, kimyanın öncüsü olarak kabul edilir. Simyacılar tarafından geliştirilen deneysel teknikler ve kimyasal elementlerin keşfi, modern kimyanın temelini oluşturmuştur. 17. yüzyılda bilimsel yöntemin gelişmesiyle birlikte simya, yerini modern kimyaya bırakmıştır.

Simya ve kimya arasındaki farkları daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

Özellik Simya Kimya
Amaç Felsefi, mistik Bilimsel
Yöntem Deneysel, gizemli Sistematik, deneysel
Bilgi Birikimi Sembolik, gizemli Sistematik, açık
Öncüler Hermes Trismegistus, Paracelsus Antoine Lavoisier, John Dalton
 • Simya, sadece maddelerin dönüşümünü değil, aynı zamanda insanın ruhsal dönüşümünü de amaçlamıştır.
 • Kimya, birçok farklı alanda uygulamaya sahiptir. Tıp, mühendislik, tarım ve malzeme bilimi gibi alanlarda kimya biliminin önemli bir rolü vardır.

Örnek Soru 2) Kimya disiplinleri nelerdir? Her bir disiplinin çalışma alanı nedir?

Kimya, madde ve maddenin değişimlerini inceleyen geniş bir bilim dalıdır. Kimya bilimi birçok alt dala ayrılır ve her alt dal farklı bir özelliğe odaklanır.

Kimya disiplinlerinden bazıları ve çalışma alanları:

1. Anorganik Kimya: Metaller, ametalller ve inorganik bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve reaksiyonlarını inceler.

Çalışma Alanları:

 • Metalürji
 • Seramik bilimi
 • Cam bilimi
 • Kataliz
 • Koordinasyon kimyası

2. Organik Kimya: Karbon ve karbon bileşiklerinin (organik bileşikler) yapılarını, özelliklerini ve reaksiyonlarını inceler.

Çalışma Alanları:

 • İlaç kimyası
 • Polimer kimyası
 • Biyokimya
 • Organometalik kimya
 • Yeşil kimya

3. Fizikokimya: Kimyasal sistemlerin fiziksel prensiplerini inceler.

Çalışma Alanları:

 • Termodinamik
 • Kinetik
 • Kimyasal denge
 • Elektrokimya
 • Kuantum kimyası

4. Analitik Kimya: Maddelerin bileşimini ve yapısını belirleme yöntemlerini geliştirir ve uygular.

Çalışma Alanları:

 • Spektroskopi
 • Kromatografi
 • Elektroanalitik kimya
 • Kütle spektrometrisi
 • Mikroskopi

5. Biyokimya: Yaşayan organizmalardaki kimyasal süreçleri ve reaksiyonları inceler.

Çalışma Alanları:

 • Enzimoloji
 • Metabolizma
 • Protein kimyası
 • Genetik
 • Moleküler biyoloji

6. Çevre Kimyası: Çevre kirliliğini ve korunmasını inceler.

Çalışma Alanları:

 • Atmosfer kimyası
 • Su kimyası
 • Toprak kimyası
 • Atık yönetimi
 • Toksikoloji

7. Tıp Kimyası: İlaçların geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgilenir.

Çalışma Alanları:

 • Farmakoloji
 • Farmakognozi
 • Tıbbi görüntüleme
 • Terapötik kimya
 • İlaç tasarımı

8. Endüstriyel Kimya: Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin üretimi ile ilgilenir.

Çalışma Alanları:

 • Petrokimya
 • İlaç sanayii
 • Gıda sanayii
 • Polimer sanayii
 • Kozmetik sanayii

9. Tarım Kimyası: Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar ve gübreleri inceler.

Çalışma Alanları:

 • Toprak bilimi
 • Bitki besleme
 • Gübreleme
 • Pestisit kimyası
 • Gıda kimyası

Örnek Soru 3) Kimyasal elementlerin sembolleri ve formüllerin yazım kuralları nelerdir?

Kimya biliminde, elementleri, bileşikleri ve kimyasal reaksiyonları temsil etmek için semboller ve formüller kullanılır. Bu semboller ve formüller, kimya biliminin dili olarak kabul edilir ve kimyasal bilgileri daha kolay ve net bir şekilde ifade etmemizi sağlar.

Kimyasal Elementlerin Sembolleri:

Her element, tek bir harf veya iki harften oluşan bir sembole sahiptir. Bu semboller, elementin periyodik cetveldeki yerini ve kimyasal özelliklerini temsil eder.

Sembollerin yazım kuralları:

 • Semboller, her zaman büyük harfle başlar.
 • İki harften oluşan sembollerin ilk harfi büyük, ikinci harfi küçük yazılır.
 • Aynı element için birden fazla sembol kullanılıyorsa, en yaygın kullanılan sembol tercih edilir.

Bazı elementlerin sembolleri ve anlamları:

Sembol Element
H Hidrojen
O Oksijen
C Karbon
Na Sodyum
Cl Klor

Kimyasal Bileşiklerin Formülleri:

Bir kimyasal bileşiğin formülü, bileşiği oluşturan elementlerin sembollerini ve her elementin atom sayısını gösterir. Formülde elementlerin sembolleri yan yana yazılır ve her elementin atom sayısı sembolün altına küçük bir sayı olarak yazılır.

Formüllerin yazım kuralları:

 • Bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri yan yana yazılır.
 • Her elementin atom sayısı sembolün altına küçük bir sayı olarak yazılır.
 • Atom sayıları 1 ise, altına sayı yazılmaz.
 • Bileşik iyonik bir bileşik ise, iyonların yükleri formülde gösterilir.

Bazı kimyasal bileşiklerin formülleri ve anlamları:

Formül Bileşik Anlam
H2O Su İki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu
CO2 Karbondioksit Bir karbon atomu ve iki oksijen atomu
NaCl Sodyum klorür Bir sodyum atomu ve bir klor atomu
CaCO3 Kalsiyum karbonat Bir kalsiyum atomu, bir karbon atomu ve üç oksijen atomu

Örnek Soru 4) Kimya bilimine katkıda bulunan 5 önemli bilim insanını ve katkılarını yazınız?

Kimya bilimi, tarih boyunca birçok bilim insanının katkılarıyla gelişmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Bu bilim insanları, elementleri keşfederek, kimyasal reaksiyonları inceleyerek ve yeni kimyasal maddeler üreterek kimya biliminin ilerlemesine katkıda bulunmuşlardır.

1. Antoine Lavoisier (1743-1794): Modern kimyanın babası olarak kabul edilir. Maddenin korunumu yasasını keşfetmiş ve kimyasal reaksiyonları denklemler ile ifade etmiştir.

2. John Dalton (1766-1844): Atom teorisini ortaya koymuştur.

3. Dmitri Mendeleev (1834-1907): Periyodik cetveli oluşturmuştur.

4. Marie Curie (1867-1934): Radyoaktiviteyi keşfetmiştir.

5. Robert Boyle (1627-1691): Boyle yasasını keşfetmiştir.

Bu bilim insanlarının katkıları:

 • Elementlerin keşfi: Kimya biliminin ilk aşamalarında, bilim insanları birçok yeni element keşfetmişlerdir. Bu elementler, periyodik cetvelin oluşturulmasına ve kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Kimyasal reaksiyonların incelenmesi: Bilim insanları, kimyasal reaksiyonları inceleyerek reaksiyonlarda yer alan maddelerin özelliklerini ve reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini belirlemişlerdir.
 • Yeni kimyasal maddelerin üretilmesi: Bilim insanları, yeni kimyasal maddeler üreterek kimya biliminin uygulama alanlarını genişletmişlerdir.

Kimya bilimine katkıda bulunan diğer önemli bilim insanları:

 • Joseph Priestley (1733-1804): Oksijeni keşfetmiştir.
 • Henry Cavendish (1731-1810): Hidrojeni keşfetmiştir.
 • Amedeo Avogadro (1776-1856): Avogadro yasasını keşfetmiştir.
 • Svante Arrhenius (1859-1927): Asit-baz teorisini ortaya koymuştur.
 • Linus Pauling (1901-1994): Kimyasal bağ teorisi ve moleküler modelleme alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.

Örnek Soru 5) Türkiye’de kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunan 3 bilim insanını ve çalışmalarını yazınız?

1. Ahmet Tevfik Sünel (1873-1948): Türkiye’de kimya eğitiminin ve araştırmalarının öncülerinden biridir. İstanbul Üniversitesi Kimya Kürsüsü’nü kurmuş ve birçok kimyager yetiştirmiştir. Kimya ve analitik kimya alanlarında çalışmalar yapmıştır.

2. Omer Celal Sarc (1891-1972): Türkiye’de organik kimya araştırmalarının öncülerinden biridir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Kürsüsü’nde profesör olarak görev yapmıştır. Doğal ürünler kimyası ve alkaloidler üzerine çalışmalar yapmıştır.

3. Fuat Sezgin (1924-2018): Bilim tarihi ve İslam bilim tarihi alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Frankfurt Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmıştır. İslam bilim adamlarının kimya alanındaki çalışmalarını incelemiş ve birçok eser kaleme almıştır.

Bu bilim insanlarının katkıları:

 • Kimya eğitiminin gelişmesi: Bu bilim insanları, Türkiye’de kimya eğitiminin ve araştırmalarının temellerini atmışlardır. Kimya eğitiminin modern standartlara uygun hale gelmesi için önemli çalışmalar yapmışlardır.
 • Kimya araştırmalarının gelişmesi: Bu bilim insanları, kimya biliminin farklı alanlarında önemli araştırmalar yapmışlardır. Çalışmalarıyla, Türkiye’nin kimya biliminde uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunmuşlardır.
 • Bilim tarihi araştırmalarının gelişmesi: Fuat Sezgin’in çalışmaları, İslam bilim adamlarının kimya bilimine katkılarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur.

Türkiye’de kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunan diğer önemli bilim insanları:

 • Ignacy Domeyko (1802-1889): İstanbul’da kimya eğitiminin öncülerinden biridir.
 • Refik Saydam (1887-1964): Türkiye’de kimya sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Orhan Okay (1931-2020): Anorganik kimya ve koordinasyon kimyası alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.
 • Turan Yazıcı (1939-2022): Organik kimya ve organik sentez alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.

Örnek Soru 6) Kimya biliminin günlük hayatımızdaki önemini 3 madde ile açıklayınız.

Kimya bilimi, günlük hayatımızın her alanında önemli bir rol oynar. İşte kimya biliminin günlük hayatımızdaki önemini gösteren 3 madde:

1. Gıdaların Üretimi ve Korunması:

 • Kimya bilimi, gıdaların üretiminden korunmasına kadar birçok aşamada kullanılır.
 • Gübreler ve pestisitler, tarımsal üretimde verimi artırmak için kullanılır.
 • Gıdaların işlenmesi ve korunmasında kullanılan katkı maddeleri, kimyasal yöntemlerle üretilir.
 • Gıdaların besin değerini ve güvenliğini analiz etmek için kimyasal analizler yapılır.

2. Sağlık ve İlaçlar:

 • İlaçların geliştirilmesi ve üretilmesi kimya biliminin en önemli uygulamalarından biridir.
 • Aşılar, antibiyotikler ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar kimyasal yöntemlerle üretilir.
 • Teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kimya bilimi önemli bir rol oynar.
 • Tıbbi görüntüleme teknikleri (MR, röntgen) kimyasal prensiplere dayanır.

3. Malzeme Bilimi ve Teknolojisi:

 • Giysilerimizden kullandığımız araçlara kadar birçok ürün kimyasal yöntemlerle üretilir.
 • Plastik, metal, cam ve seramik gibi malzemelerin üretilmesi kimya biliminin bir dalıdır.
 • Yeni nesil nanoteknoloji ve nanomalzemeler kimya biliminin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.
 • Enerji kaynaklarının üretimi ve depolanmasında kimya bilimi önemli bir rol oynar.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap