Masalların Okul Öncesinde Çocuklara Faydaları Nelerdir?

Edebi bir tür olan masallar kültürel mirasımızın en önemli unsurlarıdır. Çocuk masalları olarak kısa masallar okul öncesindeki çocukların sıkılmadan zevk olarak okuyabileceği türden yazılardır. Masallar üzerine araştırma yapan pek çok araştırmacı masalın farklı bir çok tanımını yapmıştır. Bu tanımlarda masalın en çok eğitici ve öğretici yanına vurgu yapılmıştır.

Masalların işlevleri arasında eğlendirme, hoşça vakit geçirme, toplum değerlerine önem verme, eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılması gibi özellikler vardır. Özellikle eğitim ve kültür kapsamında okul öncesindeki çocukların ahlaki değerlerinin kişiliğine yansımasında masalların önemli katkısı bulunur. Örneğin söz dinlemeyen bir çocuğa anne sözü dinlemenin önemi masalla etkili bir şekilde öğretilebilir. Masal oku konusunda çocuklar teşvik edilerek masalların bu eğitici yönü aktarılabilir. Çocuk ilk ana dilini öğrenirken de masallardan büyük destek alır. Bu konuda masallar hakkında araştırmalar yapan Pertev Nailli Baratov masalın katkısını çocukların ana dilini öğrenmesi bazında anlatırken şu yorumu kullanır: ‘’ Çocuğa ana dilinin, bir işçi elindeki alet gibi nasıl kullanıldığını ilk öğreten, ona bu dilin türlü hünerlerini, kıvraklığını, zenginliğini, inceliğini ilk gösteren masaldır.’’ Bu yoruma göre çocuk ana dilindeki kelimeleri nasıl ve ne şekilde kullanacağını masallarda eğlenerek öğrenir.

Masallar Çocukları Hayata Hazırlayan En Etkili Fenomenlerdir

Masallar eğlendirici yanı ile çocuklar üzerinde büyük etki oluşturur. Masallarda cin, peri, dev ve ejderha gibi daha pek çok olağanüstü kahraman yer alır. Masallarda geçen mekanlar da olağanüstülüklerle dolu olabilir. Masallarda kötüler cezalandırılır ve iyiler mükafatlandırılır. Tüm bunlar çocuklar üzerinde ahlaki erdemlerin, toplumsal değerlerin sıkılmadan keyif alarak öğretilmesine katkı sunar. ‘’ Hayali hikaye’’ olarak da tanımlayabileceğimiz masallar çocukların dış dünyayı en güzel şekilde algılamasını, hayatın zorluklarına karşı güçlü bir irade kazanmasını ve güzel erdemler kazanması noktasında büyük katkılar sunarlar.

uyku getiren masallar
uyku getiren masallar

Masallar çocukların uykuya kolay ve huzurlu bir şekilde dalması konusunda da yardımcı olurlar. Uyku getiren masallar okuyarak çocukların kaliteli ve huzurlu bir uyku geçirmesi noktasında destek olunabilir. Keyifli bir masal okuyarak ya da anlatarak çocukların hem hayal dünyasını geliştirebilir hem de onların uykuya kolayca adapte olmalarını sağlayabiliriz.

Masalların Çocuk Gelişimine Faydaları

Çocukların hem hayal hem de gerçek dünyasını zenginleştiren masalların çocuk gelişimine faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Masallar çocukların kişilik gelişiminde en önemli araçlardır.
  • Okul öncesindeki çocukların ana dilinin gelişimine en büyük katkıyı sunan masallardır.
  • Masalla büyüyen çocukta sevgi, hoşgörü, sorumluluk duygusu gibi pek çok ahlaki erdem gelişir. İlk 6 yaş civarında çocuğun kişilik yapısının şekillendirildiği düşünülürse masalların bu yönün ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır.
  • Masallar çocukları hayata en iyi şekilde hazırlar. Çocuklar iyi ve kötü kavramını, yanlış davranışların cezasını, dürüstlük ve doğruluk gibi erdemlerin önemini ilk olarak masal yoluyla anlar. Bunun gibi daha pek çok yararı ve işlevi olan masal çocuklar için vazgeçilmez öğretilerdir.

Aklına Takılan Bir Soru Var Mı

Yorum yapmak yerine Soru-Cevap bölümünden bize yazarsan daha hızlı cevap veririz.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

yorum Yap