Matematik Dersine Dair

Problem çözme ve akıl yürütme sanatı olarak tanımlanan Matematik, sayıların hakim olduğu soyut bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sayılara geometrik şekillerinde dahil olması sonrasında bambaşka bir hal alan Matematik, sayı ve şekillerin birbirleriyle bağlarını kuran bir dal olarak tanımlanmaktadır. Bilim ve teknolojinin olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkan Matematik, bilimsel formülasyon süreci olarak ifade edilmektedir.

Yaşamın soyutlanmış biçimi olarak tanımlanan Matematik, hayat kadar eski bir tarihi geçmişe de sahiptir. İnsanlık tarihine paralel olarak geliştirilen Matematik, insanlaşma sürecinin seyrini de değiştirmiş bir daldır. O halde Matematik, yaşamla birlikte gelişen, yaşam kadar eski bir bilim dalı olarak da tanımlanabilmektedir. Matematik bilimiyle uğraşmak ciddiyet gerektiren bir iştir. Her ne kadar asık yüzlü bir disiplin olarak hatırlansa da Matematik, yaşam kadar eğlenceli olan bir derstir. Dünya genelinde oynanan tüm bilgisayar oyunlarının matematik sayesinde mümkün olduğu düşünüldüğünde matematik dersinin ne kadar eğlenceli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki matematik bilmek, insanı ayrıcalıklı kılan bir durumdur.

 

Matematik Dersinin Kazanımları

Matematik günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Aynı şekilde geometri de hayatımızın her alanındadır. Özellikle geometrik şekiller etrafımızda gördüğümüz tüm nesnelerdir. İşte günlük hayatımızda hangi alanlarda matematiği kullanırız? Soruna verilebilecek yanıtlar:

  • Düşüncelerimizi net, açık ve kesin bir şekilde belirtebilme
  • Sağduyu sahibi ve sezgisel egemenliği olan bireyler yetiştirme
  • Kesin ve açık bir anlatım gücünün kazanılması
  • Bağımsız düşünebilme yeteneğinin geliştirilmesi
  • Yeni düşüncelere açık olarak bu düşünceleri kabullenebilme
  • Verileri sistemli bir şekilde yorumlayabilme ve düzenleyebilme
  • Temel ipuçlarını keşfederek problem çözme yeteneğini geliştirme
  • Yaratıcı düşünceyi teşvik ederek, yeni şeyler üretmeyi teşvik etme

Aklına Takılan Bir Soru Var Mı

Yorum yapmak yerine Soru-Cevap bölümünden bize yazarsan daha hızlı cevap veririz.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

yorum Yap