Yüksek Lisans Tezi Yazdırma

Yüksek Lisans eğitiminin en önemli adımlarından bir tanesi yüksek lisans tezidir. Akademik olarak birtakım idealleri olan, kişilerin yüksek lisanlarını tamamlamaları için, yüksek lisan tezlerini yazmaları gereklidir. Fakat tez yazmak zor bir süreç olduğundan dolayı zaman zaman yüksek lisans öğrencileri, yüksek lisans tezi yazdırma konusunda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bunun için yardım alabilecekleri uzman ve profesyonel kişilerden oluşan gruplara başvurarak yardım alabilmeleri mümkündür. Uzman kişilerden oluşan gruplar, tez sahibinin istekleri doğrultusunda, konu bulma, literatür tarama ve tez yazım kılavuzuna göre düzenleme çalışmaları yaparak, tez yazma işlemine başlarlar. Tez yazarken tez konusu çok iyi belirlenmelidir. Daha sonra,  literatür taramasının da çok iyi bir şekilde yapılması ve kaynakların detaylı taranması önemlidir. Danışman tarafından analiz isteniyor ise,  analiz yapmaya uygun konular da seçilebilir. Yazım aşamasında alıntı yaparken çok dikkatli olmak ve kişi kendi cümlelerini kullanarak yazmalı. Eğer alıntı varsa, dipnot ve kaynakça bölümlerinde bu alıntıları göstermek önemlidir. Yüksek lisans tez yazdırma işlemi boyunca, tez sahibi ve tez konusundaki uzman kişiler devamlı bağlantı halinde bulunurlar. Yüksek lisans tezi yazım işlemi bittikten sonra, intihal raporu ile sonlandırılır.  Yüksek lisans tezi ortalama 80 – 100 sayfa arası istenir fakat bu durum tez danışmanlarına göre farklılık

Yüksek Lisans Tezi Literatür Taraması

Yüksek lisans tezi yazdırma işleminin ilk basamağı olan konu belirlendikten sonra, en önemli olan aşama, literatür taramasıdır. Belirlenmiş olan konu hakkında olan tüm kaynaklar incelenmelidir. Danışman olan kişi tez sahibine bu konuda yardımcı olur.  Yapılmış olan literatür taraması ile, konu hakkındaki eksikler giderilir ve pek çok kaynağa sahip olunur. Bu bulgular ile araştırma konusundaki savlarını destekleme imkânı yakalar.

Yüksek lisans tez hazırlama fiyatları

Yüksek lisans tezi yazdırma fiyatları hakkında net bir fiyat vermek her zaman zordur. Tez yazdırma ücretleri sayfa başı olarak belirlenir. Tez danışmanları bazen altmış sayfalık bir tez  isterken bazen de danışman hoca yüz otuz sayfalık bir tez isteyebilir. Bu nedenle net bir fiyat vermek zor olur. Sayfa başı tez ücretleri de firmaya göre farklılık gösterir.

Aklına Takılan Bir Soru Var Mı

Yorum yapmak yerine Soru-Cevap bölümünden bize yazarsan daha hızlı cevap veririz.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

yorum Yap