Freelance Nedir

Freelance nedir? Freelance ne demek? Freelance meslekleri neler? Freelance meslek örnekleri? Freelance Türkçe karşılığı nedir? Freelance ile ilgili her şeyi bu yazımızada bulabilirsiniz.

Freelance (Serbest Meslek) Nedir

Serbest meslek; (İngilizce terim olarak; Freelance) iş, işyeri ve çalışma koşulu anlamıyla ilgili resmi kanunlara göre sözleşme şartları ve koşulları gerek kalmayan durumlar için yasalolarak kayıt dışı istihdam anlamında işin işyeri dışında iş yapan kişinin kendi çalışma alanında kişisel çalışma olarak tamamlayan çalışanlara verilen genel addır.

Türkiye’de serbest meslek tabiri literatüre daha çok belli bir işi olmayan, koşullara göre değişik işler yapabilen kişileri tarif etmek için kullanılabilmektedir. Fakat, serbest avukatlık, mali müşavirlik, ve hekimlik ve ses sanatçılığı yapanlar, vergi mükellefiyeti açısından serbest meslek icra eden kişilerdir. Serbest meslek erbabı olarak ifade edilen bu kişiler verdikleri hizmet için Serbest Meslek Makbuzu keserler.

Gelecekte İnternet üzerinden iş yerine gitmeden bilgisayar ortamında ofis içi yapılan işlerin artık iş yerine gelmeksizin yol ulaşımı için harcanılan zaman ve kaynak anlamıyla hem iş veren açısından da maliyet düşmektedir.

İleride “serbest meslek” çalışma koşullarını tanımlayan resmi yasaların çıkması öngörülmektedir. Çünkü bir noktadan sonra meslekte verilen emeğin korunması anlamında Freelanceçalışanların bile sendikalaşması ve yapılan işin ücret anlamında insan gücü maliyetini çok ucuz olarak değerlendirilmesi de bir eleştiri konusudur.

Serbest meslek çalışma şekli hem firmalar hem de serbest meslek çalışanları için çoğu zaman avantajlı bir seçimdir.

Hangi meslek dalları serbest meslek sınıfına girer?

  1. Avukatlar. Fakat devlet için çalışan hazine avukatları bu gruba girmez, yalnızca özel bir iş yeri olan avukatlar bu gruba dahildir.
  2. Hekimler. Hastahanede çalışan hekimler serbest meslek grubuna dahil olmaz. Çünkü onların işverenleri vardır, kendi iş yeri olanlar bu gruba dahildir.
  3. Diş Hekimleri. Sadece kendi iş yeri olanlar bu gruba girer.
  4. Kendilerine çalışan serbest muhasebeciler bu grup için sayılırlar.
  5. Mali müşavirler bu gruptadır, fakat trafik için ve danışman olarak çalışanlar bu grupta sayılmazlar.
  6. Arzuhalciler.
  7. Sanatçılar. Sanatçılar şu an için devlete serbest meslekten para kazandığı sebebiyle vergi vermektedirler. Fakat özellikle şarkı söyleyenlerin bir meslek icra ettiklerinden dolayı konservatuar bitirmeleri beklenir. Aksi takdirde sanatçı olarak sayılmazlar. Bu yüzden günümüzde gördüğümüz bazı kimseler pratikte sanatçı gibi durabailir, fakat konservatuar okumadıklarından sanatçı sayılmazlar. Fakat yine de serbest meslekten para kazanıyorlarmış gibi vergi öderler.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap